Bewilligte Projekte

  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania |
    9797111.25 €

    FMP CS 4.6 / KPF SZ 4.6

  • Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. |
    7390388.75 €

    KPF SZ 6.3 / FMP CS 6.3