Zatwierdzone projekty

 • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania |
  9797111.25 €

  FMP CS 4.6 / KPF SZ 4.6

 • Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. |
  7390388.75 €

  KPF SZ 6.3 / FMP CS 6.3

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie |
  966447.60 €

  Monitoring na rzecz obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju tych obszarów