Jems | Przegląd

W Programie Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027 wykorzystuje się „Jems” (joint electronic monitoring system) jako elektroniczny system wymiany danych w rozumieniu art. 69 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2021/1060 w celu zapewnienia wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami Programu. Jems jest kontynuacją systemu „eMS” i został opracowywany przez unijny program Interact.

Dostęp do Jems

2. www.interreg6a.net (Strona internetowa Programu: górna prawa strona)

Wskazówka: proszę dodać stronę Jems do ulubionych w swoej przeglądarce interentowej.

Jems | Instrukcja Online

Jems jest systemem intuicyjnym i przez to przyjaznym w użytkowaniu. Najważniejsze informacje zostały przedstawione w wersji online w następujących zakładkach:

Jems Helpdesk

Macie Państwo problemy techniczne?

Proszę kierować się bezpośrednio do Jems Helpdesk!

Przydatne Informacje