Podręcznik Programu

Podręcznik Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027 zawiera wszystkie niezbędne informacje związane ze sposobem planowania projektów, składaniem wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w naszym Programie.

Aktualna wersja Podręcznika Programu:

Poprzednie wersje Podręcznika Programu:

W dniu 8 listopada 2023 r. Komitet Monitorujący zatwierdził zaktualizowaną wersję Podręcznika Programu (wersja 2.0 – patrz poniżej). W Podręczniku Programu (w szczególności w rozdziale 4) wprowadzono następujące istotne zmiany:

Stawki ryczałtowe „do”:

Aby umożliwić partnerom planowanie budżetów w oparciu o ich potrzeby oraz w ekonomiczny i oszczędny sposób, zdecydowano się na następującą zmianę:

  • Opcja budżetowa 1: KK 7 Koszty pozostałe: do 40% KK 1
  • Opcja budżetowa 3: KK 1 Koszty personelu: do 10% KK 4-6
  • Opcja budżetowa 4: KK 1 Koszty personelu: do 20% KK 4-5
Dobrowolna praca nieodpłatna

Dobrowolna praca nieodpłatna nie kwalifikuje się do finansowania w ramach Programu.

Polscy partnerzy projektów: Stawka ryczałtowa KK3 Koszty podróży i zakwaterowania

Polscy partnerzy zatrudniający personel projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mogą wybrać ryczałtu KK3 na koszty podróży i zakwaterowania. Te wydatki ryczałtowe nie kwalifikują się do dofinansowania.

Zmiana maksymalnych stawek pomocy publicznej

Wraz ze zmianą ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER) z dnia 1 lipca 2023 r. maksymalne stawki zostały dostosowane w następujący sposób:

  • Bezpośrednia pomoc publiczna: do 2,2 mln EUR na partnera projektu
  • Pośrednia pomoc publiczna: 22 000 EUR na przedsiębiorstwo
Inspekcja budowlana dla projektów budowlanych w MV

Wraz ze zmianą przepisów dotyczących budżetu kraju związkowego MV z 20 września 2023 r. kontrola budowlana jest wymagana tylko w przypadku projektów o wartości > 4,0 mln EUR z EFRR na koszty budowy.

Przydatne Informacje