Komunikacja

Wszystkie informacje na temat planowania i realizacji działań komunikacyjnych, w tym wykorzystania logo Programu, znajdą Państwo szczegółowo opisane w Podręczniku Programu, Rozdział 7 Komunikacja i promocja.

Podręcznik Programu

1. Logo Programu

Logo Programu składa się z 4 elementów:

 • logotypu Interreg,
 • flagi UE,
 • odniesienia do współfinansowania przez Unię Europejską, oraz
 • nazwy Programu.

Standardowo dla projektów stosuje się logo Programu z odniesieniem do współfinansowania w obu językach Programu.

Szczegóły dotyczące minimalnej wielkości: patrz Podręcznik Programu (Rozdział 7).

Alternatywne logo dla małych materiałów promocyjnych:
Przykłady użycia logo na różnych tłach

Zalecenie: stosowanie znaku wielobarwnego i na białym lub ew. jasnym tle. Logo Programu udostępnione do pobrania powyżej posiada już niewidoczny margines o szerokości jednego „u” (u = ½ wysokości emblematu UE) wokół 4 elementów graficznych.

W przypadku zastosowania jasnego wielobarwnego tła, prostokąt z godłem UE musi być otoczony białą obwódką o szerokości równej 1/25 wysokości prostokąta.

W przypadku zastosowania ciemnego wielobarwnego tła istnieją dwie możliwości projektowe:

 

 • wielobarwny znak wyśrodkowany w białym prostokącie o odległości od zewnętrznych krawędzi
 • znak marki z emblematem UE w kolorze z białą obwódką otoczony elementem Interreg i odniesieniem do współfinansowania w kolorze białym.

Jeśli ze względów projektowych lub ze względu na niewielki rozmiar elementu przeznaczonego do druku (np. długopis), zastosowanie kolorowego logotypu nie jest możliwe, można zastosować monochromatyczną wersję znaku w kolorze czarnym na jasnych tłach lub w kolorze białym na ciemnym tle.

Więcej informacji na temat wykorzystania i pozycjonowania logo Programu znajdą Państwo w Podręczniku projektowania Interreg Brand Design Manual (patrz poniżej punkt 5. Dalsze informacje).

2. Logo projektu

Partnerzy projektu mają możliwość stworzenia logo projektu w oparciu o logo Programu!

Logo Programu jest uzupełnione o dwa elementy: pionową linię i akronim projektu użyty we wniosku o dofinansowanie. Odległość między akronimem projektu a linią oddzielającą, a także między linią oddzielającą a elementem Interreg wynosi po jednym „u”.

Czcionka użyta w akronimie projektu to Arial. Wysokość czcionki wynosi od ½ do maksymalnie jednego „e”; odniesieniem jest pierwsza wielka litera. Akronim projektu może być poprzedzony jedną lub dwiema liniami (patrz Podręcznik projektowania Interreg Brand Design Manual, rozdział 4.1, poniżej punkt 5. Dalsze informacje). Kolor czcionki jest wybierany zgodnie z priorytetem, w którym realizowany jest projekt (patrz punkt 3. Ikony tematyczne).

Akronim projektu

Jaki akronim pasuje do projektu? Pomocne wskazówki znajdziesz w Interreg Newsflash nr 8!

3. Ikony tematyczne

Program korzysta z następujących ikon tematycznych dla każdego priorytetu lub celu szczegółowego priorytetu. Zostały one opracowane prez Interact w porozumieniu z Komisją Europejską i mogą być wykorzystywane również w projektach.

Szczegóły: patrz poniżej Interreg Brand Design Manual (rozdział 7).

Priorytet 1: Aktywizacja transgranicznych potencjałów innowacyjności

Kody kolorów
 • CMYK 72 / 0 / 42 / 0
 • HEX #18BAA8
 • RGB 24 / 186 / 168

Priorytet 2: Wspólne przezwyciężanie zmian klimatu i ochrona przyrody

Kody kolorów
 • CMYK 48 / 0 / 89 / 0
 • HEX #9ACA3C
 • RGB 154 / 202 / 60

Priorytet 3: Umożliwienie lepszego uczestnictwa w transgranicznym życiu codziennym poprzez język, kulturę i turystykę

Kody kolorów
 • CMYK 10 / 75 / 60 / 1
 • HEX #DA5C57
 • RGB 218 / 92 / 87

Priorytet 4. Wzmocnienie zaufania, wspólne kształtowanie rozwoju transgranicznego

Kody kolorów
 • CMYK 87 / 51 / 0 / 0
 • HEX #0E6EB6
 • RGB 14 / 110 / 182

4. Inne obrazy związane z Programem

karte-interreg-gebiet

Należy pamiętać, że motto „Więcej niż sąsiedztwo” powinno być umieszczone w odpowiedniej odległości od logo Programu, np. logo Programu w lewym górnym rogu, a motto w prawym dolnym rogu strony. Niedozwolone jest używanie motta bezpośrednio obok logo Programu.

5. Dalsze informacje na temat używania logo