Przygotowanie nowego okresu finansowania 2021 – 2027

Prace przygotowawcze do kolejnego okresu finansowania trwają w naszym obszarze wsparcia już od początku 2020 roku. Partnerzy Programu Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Polska zdecydowali na podstawie projektu rozporządzeń KOM (2018) 375 (CPR) i KOM (2018) 374 (Interreg) z dnia 29 maja 2018 r. powołać wspólny Komitet Programujący mający na celu przygotowanie Programu Współpracy Interreg VI A w okresie finansowania 2021–2027. Komitet ten został ukonstytuowany w dniu 03.06.2020 r. Zgodnie z wyżej wymienionymi projektami rozporządzeń zadaniem Komitetu jest wspieranie działań mających na celu przygotowanie Programu. Zadanie to obejmuje w szczególności:

  Komitet Programujący Interreg VI A

  Zgodnie z wyżej wymienionymi projektami rozporządzeń zadaniem Komitetu jest wspieranie działań mających na celu przygotowanie Programu. Zadanie to obejmuje w szczególności:

  • Okresową weryfikację postępów w przygotowaniu Programu
  • Nadzorowanie opracowania dokumentu programowego przez wykonawcę
  • Opracowanie, opiniowanie i uzgadnianie dokumentów o istotnym znaczeniu dla Programu
  • Analizę i zatwierdzenie projektu finalnego dokumentu programowego przed złożeniem go do Komisji Europejskiej
  • Analizę i zatwierdzenie modyfikacji dokumentu programowego po uwagach Komisji Europejskiej

   Przydatne Informacje