Nasze priorytety

W celu realizacji celów strategicznych Programu utworzono 4 priorytety tematyczne, obejmujące łącznie 7 celów szczegółowych (CS).

Interreg VIA MV/BB/PL - Priorytety i cele szczegółowe

Przydatne Informacje