Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027

W okresie finansowania 2021-2027 Europejska Współpraca Terytorialna pozostaje jednym z głównych celów europejskiej polityki spójności. Przez markę „Interreg” Współpraca znalazła swoje uznanie w przepisach UE. Programy Interreg wnoszą istotny wkład w spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną poszczególnych państw i regionów w Europie.

Program współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027 powstał w ramach celu Unii Europejskiej dotyczącego współpracy terytorialnej.

Współfinansowanie wydatków w ramach realizacji Programu zapewniają środki finansowez Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dla projektów dostępna jest łączna kwota 116,4 mln euro EFRR.

W celu realizacji celów strategicznych Programu utworzono 4 priorytety tematyczne, obejmujące łącznie 7 celów szczegółowych (CS):

Priorytety i cele Programu

Przydatne Informacje