Zdjęcie miesiąca

Lipiec 2024

Autor zdjęcia: Stadt Schwedt/Oder

Projekt

INT161 Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej

Okres wsparcia: 2014-2020

Partner wiodący

 • Stadt Schwedt/Oder

Partnerzy projektu

 • Uniwersytet Szczeciński

Główny motyw zdjęcia

Czerwcowe zdjęcie miesiąca przedstawia grupę uczniów analizujących wyniki warsztatów pod drzewem orzecha włoskiego, w ogrodzie Muzeum Żydowskiego w Schwedt. W tle widać nowe pokrycie dachu zabytkowej synagogi w Schwedt.

Więcej informacji o projekcie

Dziedzictwo historyczne łączy mieszkańców po obu stronach granicy polsko – niemieckiej. Poznawanie miejsc i historii z nimi związanych tworzy podstawę do zrozumienia tego, co łączy. Obaj partnerzy projektu prowadzą instytucje kulturalne. Miasto Schwedt nad Odrą reprezentuje Muzeum Miejskie Schwedt nad Odrą, a Uniwersytet Szczeciński Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach.

Polsko-niemiecki projekt obejmował wiele działań, głównie wykłady i warsztaty zarówno w Schwedt jak i w Kulicach. Wspólnie odkrywano region przygraniczny, poprzez wymianę doświadczeń między polskimi i niemieckimi mieszkańcami. Naukowcy i badacze opowiadali o historii regionu.

Projekt przyniósł również zmiany infrastrukturalne w regionie przygranicznym: Miasto Schwedt odzyskało skarb kultury w postaci historycznych budynków dawnej gminy żydowskiej. Dla zabytkowej posadzki synagogi zbudowano zadaszenie. W Kulicach odnowiono budynek dworu i przeprowadzono prace melioracyjne w otaczającym go parku. Ponadto obaj partnerzy przygotowali sale seminaryjne i wystawowe do wspólnych działań.

W ramach projektu stworzono strony internetowe prezentujące działalność w Kulicach i Schwedt oraz przedstawia ich historię w formie obrazu i dźwięku. Na stronach obu instytucji znajdują się linki do filmów w serwisie YouTube, które są wykorzystywane w celach edukacyjnych.

Więcej informacji:

http://kulice.usz.edu.pl/

https://brandenburg.de/de/juedischesmuseum/regionalgeschichte-dpl/entdeckung-des-gemeinsamen-kulturerbes-durch-erleben-der-regionalgeschichte/31641

Udostępnij zdjęcie miesiąca!

Maj 2024

Autor zdjęcia: Amt Gartz (Oder)

Projekt

Polsko-niemiecki festyn przy moście w Mescherin (Fundusz Małych Projektów)

Okres wsparcia: 2014-2020

Partner wiodący

 • Amt Gartz (Oder)

Partnerzy projektu

 • Gmina Kołbaskowo

Główny motyw zdjęcia

Kolorowy korowód polskich i niemieckich dzieci, rodziców i opiekunów, otoczony bańkami mydlanymi, zmierza w kierunku mostu Mescherin, aby wspólnie wypuścić balony, co jest punktem kulminacyjnym polsko-niemieckiego festynu przy moście w Mescherin.

Więcej informacji o projekcie

W ramach polsko-niemieckiego festynu Urząd Gartz nad Odrą i Gmina Kołbaskowo regularnie świętują wspólne połączenie dzięki mostom na Odrze między Mescherin i Gryfinem.

Mosty umożliwiają mieszkańcom codzienne życie razem i zapewniły świetną okazję do świętowania dla ponad 350 dzieci z okolicznych miast tj. Casekow, Gartz (Oder), Gryfino, Przecław i Tantow, które zebrały się by wspólnie świętować przy moście w Mescherin na polsko-niemieckim festynie 2022. Główną atrakcją były gigantyczne zjeżdżalnie i dmuchany zamek. Klauni, szczudlarze, akrobaci z bańkami mydlanymi i konfetti oraz animatorzy zachęcali dzieci, aby przyłączyły się do wspólnego śpiewania i zabawy. Radosne spotkanie najmłodszych umilały wata cukrowa i popcorn.

Polsko-niemiecki festyn przy moście w Mescherin 2022 został dofinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów.

Most Mescherin został otwarty dla ruchu drogowego w 2012 roku po rocznym zamknięciu z powodu prac remontowych. Mieszkańcy po obu stronach Odry świętowali to wydarzenie, wypuszczając kolorowe balony. Remont mostu granicznego był współfinansowany w okresie wsparcia 2007-2013 z Programu Interreg IV A Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie).

Kwiecień 2024

Autor zdjęcia: Marcin Catewicz

Projekt

INT67 Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Okres wsparcia: 2014-2020

Partner wiodący

 • Stadt Templin

Partnerzy projektu

 • Gmina Połczyn-Zdrój
 • TMT Tourismus-Marketing Templin GmbH

Główny motyw zdjęcia

Kwietniowe zdjęcie miesiąca przedstawia historyczną pijalnię wody „Joasia”, która znajduje się w zabytkowym Parku Zdrojowym w Połczynie-Zdroju. W ramach rewitalizacji parku przeprojektowano m.in. dziedziniec pijalni. W centrum placu znajduje się plenerowa gra w szachy, która zachęca mieszkańców i turystów do odpoczynku oraz gry podczas wizyty w parku.

Więcej informacji o projekcie

Główny cel projektu polegał na zrównoważonej promocji turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej w miastach partnerskich Templin i Połczyn-Zdrój. Jednym z działań projektu była rewitalizacja Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju oraz Ludowego Parku w Templinie poprzez realizację działań inwestycyjnych. Towarzyszyła temu fachowa wymiana doświadczeń z zakresu turystyki. Polscy i niemieccy uczestnicy zapoznali się z ofertą turystyczną i kulturalną regionu partnerskiego.

Kolejnym elementem projektu była wymiana uczniów szkół podstawowych i branżowych. Spotkania miały na celu uwrażliwienie młodych ludzi na problemy ekologii, ukazanie bogactwa lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz odkrycie perspektywy rozwoju zawodowego w branży turystycznej w Polsce i Niemczech.

Strona projektu templin-polczynzdroj-projekt.eu

Marzec 2024

Autor zdjęcia: Universitätsmedizin Greifswald

Projekt

INT197 GeKoM – Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej

Okres wsparcia: 2014-2020

Partner wiodący

 • Universitätsmedizin Greifswald Körperschaft des öffentlichen Rechts

Partnerzy projektu

 • Universität Greifswald Körperschaft des öffentlichen Rechts
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Główny motyw zdjęcia

Zdjęcie przedstawia szkolenie symulacyjne z udziałem ratowników medycznych z Polski i Niemiec, podczas którego specjaliści pracują z symulatorami pacjentów w Centrum Symulacji Medycznej, aby ćwiczyć różne scenariusze w transgranicznych działaniach ratunkowych.

Więcej informacji o projekcie

Współpraca transgraniczna między służbami ratownictwa medycznego umożliwia wymianę doświadczeń zawodowych i poprawę dwujęzycznej wiedzy specjalistycznej, co prowadzi do lepszej jakości opieki nad pacjentami w regionie przygranicznym. Współpraca ta może ratować życie. Dowodzą tego wyniki projektu „Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej” (GeKoM). W trakcie trwania projektu opracowano różne działania mające na celu poprawę transgranicznej opieki w nagłych wypadkach między Polską a Niemcami.

Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych personelu medycyny ratunkowej i pogotowia ratunkowego, aby mogli lepiej zrozumieć siebie nawzajem i pacjentów z sąsiedniego kraju. W tym celu opracowano i przeprowadzono innowacyjny program szkoleń językowych i symulacyjnych we wspólnym Centrum Symulacji w Międzyzdrojach.

Ponadto zidentyfikowano i przeanalizowano bariery utrudniające skuteczną transgraniczną pomoc w nagłych wypadkach oraz opracowano strategie mające na celu sprostanie wyzwaniom w perspektywie długoterminowej.

Strona projektu GeKoM

Luty 2024

Autorka zdjęcia: Pani Emilia Jenda, Urząd Miejski w Dębnie

Projekt

INT154 Polsko-Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry

Okres wsparcia: 2014-2020

Partner wiodący

 • Gmina Dębno

Partnerzy projektu

 • EJF gemeinnützige AG

Główny motyw zdjęcia

Zabytkowa willa w Dębnie lśni nowym blaskiem. Budynek został całkowicie odnowiony i zmodernizowany w ramach projektu „Polsko-Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry”. Jego historia sięga 1897 roku. Przez pewien czas był własnością producenta sukna Fritza Hildebrandta. Dziś willa jest miejscem, w którym spotykają się twórcy, rękodzielnicy i producenci regionalnych wyrobów, by wymieniać się doświadczeniami i przekazywać swoje umiejętności.

Więcej informacji o projekcie

Głównym celem projektu było przybliżenie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu Doliny Środkowej Odry zarówno turystom, jak i mieszkańcom regionu. W ramach projektu powstało polsko-niemieckie centrum z siedzibą w Liepe i Dębnie, gdzie wiedza o dziedzictwie regionu przekazywana jest w dwóch językach. Projektowi towarzyszyło wiele różnych działań, m.in.:

 • organizacja polsko-niemieckich projektów i kilkudniowych wydarzeń w Landhof Liepe,
 • spotkania wszystkich zainteresowanych na konferencjach i warsztatach w obu lokalizacjach, aby dalej promować region,
 • utworzenie sieci atrakcji turystycznych i kulturalnych w regionie,
 • stworzenie mapy i trasy atrakcji w regionie, które są dostępne na stronie internetowej i w mobilnym przewodniku turystycznym, aplikacji Dębno naturalnie,
 • wydanie książki z polskimi i niemieckimi bajkami z regionu.

http://debnonaturalnie.pl/

Styczeń 2024

Autorka zdjęcia: Pani Anja Lück-Lewerenz, Una(h)rt Design

Projekt

INT131 Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji szkolnej – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania
Okres wsparcia: 2014-2020

Partner wiodący

 • Gmina Miasto Szczecin

Partnerzy projektu

 • Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
 • Landkreis Uckermark
 • Landkreis Vorpommern-Greifswald
 • Universität Greifswald
 • Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) Mecklenburg-Vorpommern e.V.
 • Amt Gramzow
 • Amt Brüssow (Uckermark)

Główny motyw zdjęcia

Tematem zdjęcia jest słowo TANDEM, które kojarzy się ze współpracą i wspólną nauką uczniów i nauczycieli z kraju sąsiada. Zdjęcie zostało wykonane podczas warsztatów cyrkowo-artystycznych zorganizowanych w ramach projektu „Nauczanie język sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji szkolnej – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania”. W warsztatach wzięła udział polska i niemiecka młodzież.

Więcej informacji o projekcie

Głównym celem projektu było wprowadzenie wspólnych lekcji online w tandemie. W tym celu polsko-niemiecki Zespół Ekspertów opracował materiały dydaktyczne i wprowadził niezbędne moduły na wspólną platformę Moodle. Uzupełnieniem zajęć na platformie były spotkania młodzieży które odbywały się zarówno za pomocą wideokonferencji jak i udział osobisty w spotkaniach warsztatowych.

https://niemieckizbliza.pl/

Przydatne Informacje