Kontraktacja projektu

Umowa o dofinansowanie

Załączniki do kontraktacji

Spis wymaganych załączników znajduje się w rozdziale 8.2 Podręcznika Programu.

Wzory wybranych załączników (Faza 2):