Składanie wniosków

Szkic projektu

Jesteście Państwo zainteresowani spotkaniem doradczym? Prosimy o kontakt.

Umieściliśmy dla Państwa wzór formularza w celu sporządzenia szkicu projektu. Warto przeanalizować swoje potrzeby
i cele projektowe, wypełnić i przesłać wypełniony szkic do Wspólnego Sekretariatu przed umówieniem spotkania.

Wniosek o dofinansowanie offline

W celu prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru projektów został stworzony dla Państwa Wniosek o dofinansowanie w wersji offline.
Formularz zawiera przydatne wskazówki jak poruszać się w nowym systemie elektronicznym Jems, który zastępuje dotychczasowy system „eMS”.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Spis wymaganych załączników znajduje się w rozdziale 8.2.1 Podręcznika Programu.

Wzory wybranych załączników (Faza 1: składanie wniosku o dofinansowanie):

Wzory wybranych załączników (Faza 2: kontraktacja):

Jems | Instrukcja Online

Jems | Wniosek

Pytania i odpowiedzi

FAQ | Składanie wniosków

Przydatne Informacje