Składanie wniosków

Wniosek o dofinansowanie offline

W celu prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru projektów został stworzony dla Państwa Wniosek o dofinansowanie w wersji offline.
Formularz zawiera przydatne wskazówki jak poruszać się w nowym systemie elektronicznym Jems, który zastępuje dotychczasowy system „eMS”.

    Przydatne Informacje