Składanie wniosków

Szkic projektu

Jesteście Państwo zainteresowani spotkaniem doradczym? Prosimy o kontakt.

Umieściliśmy dla Państwa wzór formularza w celu sporządzenia szkicu projektu. Warto przeanalizować swoje potrzeby
i cele projektowe, wypełnić i przesłać wypełniony szkic do Wspólnego Sekretariatu przed umówieniem spotkania.

Wniosek o dofinansowanie offline

W celu prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru projektów został stworzony dla Państwa Wniosek o dofinansowanie w wersji offline.
Formularz zawiera przydatne wskazówki jak poruszać się w nowym systemie elektronicznym Jems, który zastępuje dotychczasowy system „eMS”.

W formularzu offline, wskazówki zaznaczone kolorem niebieskim i skrótem FMP, dotyczą wyłącznie operatorów Funduszy Małych Projektów (Nabór specjalny INT02/2023 FMP). Projekty regularne, które są planowane w naborze INT01/2023 – wszystkie priorytety pomijają wskazówki zaznaczone kolorem niebieskim.

    Załączniki do wniosku o dofinansowanie

    Spis wymaganych załączników znajduje się w rozdziale 8.2.1 Podręcznika Programu.

    Wzory wybranych załączników (Faza 1):

    Przydatne Informacje