Nabory

1. Nabór: INT01/2023 – wszystkie priorytety (z wyłączeniem CS 6.3 i FMP): od 30.03.2023 (8:00 Uhr) do 07.06.2023 (godz.16:00)

2. Nabór: INT02/2023 – Nabór specjalny FMP (CS 4.6, CS 6.3): od 30.03.2023 (godz. 8:00) do 26.04.2023 (godz.16:00)

3. Nabór: INT03/2023 – priorytet 3 (CS 4.2 i 4.6): od 04.12.2023 (godz. 8:00) do 29.02.2024 (godz. 16:00)

4. Nabór: INT04/2024 – priorytet 1 (CS 1.1) oraz priorytet 2 (CS 2.4 i 2.7) : od 06.05.2024 (godz. 8:00) do 30.08.2024 (godz. 16:00)

Harmonogram planowanych naborów wniosków o dofinansowanie: