Jems | Kontraktacja projektu

Jeśli projekt został zatwierdzony do dofinansowania przez Komitet Monitorujący, sekcja „II. Kontraktacja” jest dostępna w projekcie.

1. Umowa o dofinansowanie I IZ

Ta sekcja jest przetwarzana przez Instytucję Zarządzającą (IZ). Partnerzy projektu znajdą tutaj skan podpisanej umowy o dofinansowanie. Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu są określone we wniosku. (A – Informacje o projekcie – A.1 Informacje podstawowe) ! Po kontraktacji można zmienić tylko okres realizacji (miesiące), a więc tylko  zakończenie projektu.

2. Zarządzanie projektami I PW (partner wiodący)

W tej sekcji partner wiodący (PW) wprowadza dane kontaktowe kierownika projektu i osób odpowiedzianych za finanse i komunikację. W przypadku zmian w projekcie PW aktualizuje dane na bieżąco.

3. Harmonogram raportowania

Ta sekcja zawiera orientacyjne zestawienie terminów składania raportów partnera i projektu w trakcie czasu realizacji projektu. Ponadto wyświetlany jest harmonogram zgodny z obowiązującą wersją wniosku.

4. Informacje o partnerach I GS

Ten obszar jest opracowywany przez Wspólny Sekretariat (WS). Zmiany danych bankowych partnera wiodącego zgłaszane są do Wspólnego Sekretariatu poza systemem Jems.

Jems | Instrukcja Online

Jems | Przegląd
Jems | Ogólne informacje
Jems | Wniosek
Jems | Zmiany we wniosku