Oświadczenie dotyczące dostępności

Niniejsze oświadczenie dotyczy strony internetowej www.interreg6a.net , która jest udostępniona w języku niemieckim i polskim. Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027, Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie dąży do tego, aby strona była dostępna i pozbawiona barier.

Podstawami prawnymi są obecnie, w odpowiednio obowiązującej wersji:

1. Stan zgodności z wymaganiami

Strona jest częściowo zgodna z LBGG M-V i BITVO M-V.

2. Treści niedostępne

Niezgodność z LBGG M-V i BITVO M-V:

 • większość dokumentów pdf nie jest pozbawiona barier,
 • formularze są pozbawione barier,
 • nie wszystkie filmy posiadają napisy i tłumaczenie na niemiecki język migowy,
 • brak treści w uproszczonej wersji językowej i niemieckim języku migowym,
 • po wywołaniu strony internetowej następuje zmiana języka przeglądarki.

Od strony technicznej i redakcyjnej stale pracujemy nad poprawą dostępności.

3. Utworzenie niniejszego oświadczenia o dostępności

Niniejsze oświadczenie utworzono 13 września 2022 i sprawdzono po raz ostatni w dniu 11 września 2023.

4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na naszych stronach natrafią Państwo na bariery, prosimy o pisemny kontakt, np. przez formularz kontaktowy lub e-mail. Prosimy o odpowiednią wskazówkę z opisem miejsca, w którym zauważyli Państwo błąd.

4.1 Szczegóły dotyczące aplikacji

* te pola muszą być wypełnione

Choose File
4.2 Dane osobowe

Jeśli chcą Państwo otrzymać odpowiedź, prosimy wpisać swoje imię, nazwisko oraz dane kontaktowe.

4.3 Informacje dotyczące przetwarzania danych

Korzystając z formularza, wyrażają Państwo zgodę na zapisanie oprócz wprowadzonych danych, daty i godziny Państwa wiadomości na potrzeby jej wysłania. Więcej informacji znajduje się w Oświadczeniu o ochronie danych .

Zustimmung zur Datenverarbeitung
4.4 Kontakt

Państwa zapytanie ostanie obsłużone przez:

Wspólny Sekretariat
Programu Współpracy Interreg VI A
Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027
Ernst-Thälmann-Str. 4
D – 17321 Löcknitz

E-Mail: info@interreg6a.net

5. Postępowanie skargowe

Nie są Państwo zadowoleni z obsługi zapytania? Lub w przeciągu sześciu tygodni nie otrzymali Państwo odpowiedzi na swoje zgłoszenie? W takim przypadku mogą się Państwo zwrócić do Urzędu Monitorowania Dostępności Cyfrowej Instytucji Publicznych M-PP z wnioskiem o skontrolowanie przepisów i środków wymienionych w oświadczeniu o dostępności.

Organ monitorujący jest odpowiedzialny za procedurę skargową i egzekwującą zgodnie z § 2 ust. 1 BITVO M-V.

Na Państwa wniosek zbadana zostanie konieczność podjęcia dalszych kroków wobec podmiotu publicznego. Postępowanie skargowe i egzekwujące jest dla Państwa, jako osoby składającej skargę bezpłatne. Nie potrzebują Państwo pomocy prawnej.

Po otrzymaniu skargi podejmowane są następujące kroki:

 • Sprawdzenie, czy faktycznie można stwierdzić naruszenia dostępności.
 • Podmiot publiczny jest wzywany do usunięcia uchybień w określonym terminie. W tym celu otrzymuje on możliwe do wdrożenia propozycje.
 • Jeśli podmiot publiczny nie zastosuje się do skargi, musi to uzasadnić organowi monitorującemu.
 • Wszystkie zainteresowane strony są informowane o statusie procedury.
 • Zakończenie postępowania egzekwującego zbiorczym komunikatem końcowym skierowanym do osoby składającej skargę i wyjaśnienie sposobu realizacji.
 • Powiadomienie podmiotu publicznego oraz właściwego technicznego lub prawnego organu nadzorczego.

Skargę mogą Państwo zgłosić w następujący sposób. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, strony internetowej/aplikacji mobilnej oraz powodu skargi.

 • za pośrednictwem e-formularza:formularz skargi zgodnie z § 14 LBGG M-V
 • pocztą elektroniczną na adres: ueberwachungsstelle@sm.mv-regierung.de
 • listem do:
  Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia i Sportu Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern)
  Urząd Monitorowania Dostępności Cyfrowej Instytucji Publicznych M-PP (Überwachungsstelle für digitale Barrierefreiheit öffentlicher Stellen M-V)
  Werderstr. 124
  D – 19055 Schwerin

Niezależnie od procedury skargowej, postępowanie egzekwujące może być również wszczęte przez Urząd Monitorujący Dostępność Cyfrową Instytucji Publicznych M-PP tylko na podstawie stwierdzonych uchybień.

Strona internetowa Urzędu Monitorowania Dostępności Cyfrowej Instytucji Publicznych M-PP znajduje się pod adresem: www.barrierefreies-web-mv.de.