Projekty

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dotyczące planowania, składania wniosków i realizacji projektów w naszym Programie.

Podręcznik Programu
Składanie wniosków
Kontraktacja projektu
Jems

W Programie Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027 w celu zapewnienia wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami Programu wykorzystuje się elektroniczny system wymiany danych „Jems” (joint electronic monitoring system).

Komunikacja

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do planowania i wdrażania działań komunikacyjnych.

Fundusze Małych Projektów

Fundusze Małych Projektów (FMP) są ważnymi instrumentami finansowymi programu wspierającymi współpracę transgraniczną między lokalnymi podmiotami we wszystkich obszarach życia społecznego w polsko-niemieckim regionie przygranicznym.

Przydatne Informacje