Jems
Informacje o oferencie

Anbieter

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie)

Reprezentowane przez: Panią Sekretarz Stanu Ines Jesse

Johannes-Stelling-Str. 14
D – 19053 Schwerin

Telefon: +49 385 588 0
E-Mail: poststelle@wm.mv-regierung.de
Internet: www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/

Forma prawna

Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie jest podmiotem prawa publicznego. Jest reprezentowany przez sekretarza stanu.

Osoba odpowiedzialna

Steffen Schubert
Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Pracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie | Wydział 430
E-Mail: s.schubert@wm.mv-regierung.de

1. Ograniczenie odpowiedzialności

Zawartość tej strony internetowej została opracowana z największą starannością i zgodnie z najlepszą wiedzą. Jednakże dostawca tej strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność udostępnionych stron i treści.

Jako usługodawca, dostawca tej strony internetowej jest odpowiedzialny za własne treści i informacje udostępnione na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG), jednak zgodnie z § 8 do 10 TMG nie jest zobowiązany do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich. Usunięcie lub zablokowanie takich treści następuje niezwłocznie od momentu uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Odpowiedzialność jest możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy.

2. Linki zewnętrzne

Strona zawiera tak zwane „linki zewnętrzne” do innych stron internetowych, na których treść dostawca nie ma wpływu. Z tego powodu nie może on ponosić odpowiedzialności za te treści.

Za treść i poprawność podanych informacji odpowiada każdorazowy oferent strony, do której prowadzą linki. W momencie umieszczania linków nie stwierdzono naruszenia prawa. Jeżeli takie naruszenie zostanie ujawnione, link zostanie natychmiast usunięty.

Redakcja i Jems Helpdesk

Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie | Wydział 430

Jems Helpdesk

J.-Stelling-Str. 14
19053 Schwerin

E-Mail: jems@interreg6a.net
Internet: https://www.interreg6a.net/jems/

Obsługa techniczna

DVZ Datenverarbeitungszentrum

Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Lübecker Str. 283
D – 19059 Schwerin

Telefon: + 49 (0) 385 4800-0
Fax: + 49 (0) 385 4800-487
Internet: www.dvz-mv.de