Kontrola I stopnia

Raporty partnerów są sprawdzane przez organy kontrolne odpowiedzialne za kontrole administracyjne dla odpowiedniej części obszaru Programu.

Właściwy organ kontrolny dla:

  • Partnerzy projektu z Polski: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
  • Partnerzy projektu z Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Brandenburgii: biegli rewidenci na zlecenie danego partnera projektu

Więcej informacji na temat specyfiki systemu kontroli I stopnia znajdą Państwo w Podręczniku Programu, rozdział 1.7.7. i 6.2.2 Kontrola I stopnia.

W drugiej połowie 2023 r. przekażemy bardziej szczegółowe informacje, w tym dotyczące uznawania kontrolerów I stopnia dla niemieckich partnerów projektu.