28.03.2023, Prenzlau

Szkolenie dla wnioskodawców

Wspólny Sekretariat Programu Interreg VI A we współpracy z regionalnymi punktami kontaktowymi zaprasza na szkolenie w Prenzlau w dniu 28.03.2023 r. w godzinach 10:00 – 15:00.
Szkolenie skierowane jest do polskich i niemieckich zainteresowanych, którzy chcą wziąć udział w nadchodzących naborach wniosków o dofinasowanie. Liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. Dlatego też prosimy, aby każda organizacja/instytucja zgłosiła maksymalnie 2 osoby.

Zagadnienia:

 1. Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia – priorytety i cele
 2. Opracowywanie projektu i składanie wniosku
 3. Wskazówki merytoryczne i techniczne, dotyczące złożenia wniosku projektowego poprzez nowy elektroniczny system monitoringu (JEMS)
 4. Procedura wyboru projektów
 5. Wytyczne kwalifikowalności wydatków
 6. Informacja i promocja

Szkolenie będe tłumaczone symultanicznie na język polski/niemiecki.

Wraz ze zgłoszeniem wyrażacie Państwo zgodę na następujące działania w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • Dane wprowadzone w formularzu będą przetwarzane w ramach lokalnej sieci Wspólnego Sekretariatu. Niektóre informacje (tj.: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, instytucja, adres e-mail) zostaną zamieszczone na listach uczestników. Dane kontaktowe (tj.: imię i nazwisko, adres e-mail) mogą zostać wykorzystane do przesyłania materiałów szkoleniowych i konferencyjnych. Niektóre z danych (nazwisko, instytucja, lista uczestników) w razie potrzeby zostaną udostępnione Instytucjom Programu Współpracy do celów organizacyjnych lub rozliczeniowych.
 • W trakcie tego wydarzenia mogą być robione zdjęcia i filmy, które zostaną opublikowane w celach informacyjnych w ramach Programu Współpracy. Poprzez rejestrację wyrażają Państwo zgodę, aby zdjęcia wykonane w ramach tego wydarzenia, wykorzystywane były przez Wspólny Sekretariat w publikacjach (np. w mediach społecznościowych) oraz na stronie internetowej Programu Współpracy (www.interreg6a.net) oraz, jeśli to konieczne przez Instytucje Programu Współpracy w ramach promocji.
28.03.2023 Prenzlau

Podziel się wiadomością!

Więcej wiadomości

 • 15. marca 2023

  Podręcznik Programu został zatwierdzony
 • 10. marca 2023

  21.03.2023, Szczecin – Szkolenie dla wnioskodawców
 • 3. marca 2023

  Wniosek o dofinansowanie offline jest już dostępny
 • 21. grudnia 2022

  Nowy Komitet Monitorujący zaczyna pracę
wszystkie wiadomości