Komitet Monitorujący wybrał nowe projekty!

W dniach 4- 5 lipca 2024 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego dla naszego Programu Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Podczas dwudniowego polsko-niemieckiego spotkania w Szczecinie Komitet Monitorujący wybrał do dofinansowania 10 nowych projektów, które zostały złożone w ramach trzeciego naboru w celach szczegółowych 4.2 Edukacja oraz 4.6 Kultura i zrównoważona turystyka.

W celu szczegółowym 4.2 Edukacja wybrano 4 projekty, a w celu szczegółowym 4.6 Kultura i zrównoważona turystyka 6 projektów.

Ze względu na sformułowane warunki, wnioskowane budżety dla niektórych projektów zostaną zmniejszone. W najbliższych tygodniach wybrane projekty otrzymają bardziej szczegółowe informacje od Wspólnego Sekretariatu.

Kolejnym ważnym tematem spotkania była identyfikacja i wyznaczenie projektów o znaczeniu strategicznym i międzyprogramowym.

W drodze uchwały Komitet Monitorujący uznał dwa projekty za „projekty strategiczne”, które zostały już wybrane do finansowania w 1. naborze:

 • INT0100001 IBN/SID Sieć Informacyjno-Doradcza (cel szczegółowy 6.1 Zdolność do współpracy)
 • INT0100051 POLSMA (cel szczegółowy 2.4 Przystosowanie do zmian klimatu)

Przegląd wszystkich zakontraktowanych projektów

Ponadto polsko-niemiecki Komitet Monitorujący został poinformowany o stanie wdrażania Funduszu Małych Projektów, stopniu osiągnięcia wskaźników Programu, stanie zakontraktowania (w tym o wstępnych doświadczeniach z nowo wprowadzonej „fazy wyjaśniania” w ramach przygotowań do umowy) oraz o działaniach komunikacyjnych i informacyjnych przeprowadzonych w pierwszej połowie 2024 r.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom Komitetu Monitorującego, gościom i prelegentom za udane spotkanie i ich ciężką pracę na rzecz naszego regionu.

3.BA 3

Podziel się wiadomością!

Więcej wiadomości

 • 1. lipca 2024

  Ważna informacja – Wspólny Sekretariat od 4 do 5 lipca będzie zamknięty!
 • 27. czerwca 2024

  Konkurs #Interreg Slam powraca!
 • 17. czerwca 2024

  Polsko – Niemiecki Kalendarz Wydarzeń już aktywny
 • 12. czerwca 2024

  Spotkanie Wspólnych Sekretariatów Programów Interreg