„RegioActive” – Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu

Opis

Projekt „RegioActive” to transgraniczne działania edukacyjno-kulturalne, skupiające się na łączeniu potencjałów Regionu Pomorza i wspólnych, długotrwałych procesach kulturotwórczych oraz tworzeniu głębokich relacji pomiędzy mieszkańcami. Celem projektu jest stworzenie dwóch,nowych, transgranicznych Kulturalnych Centrów Aktywności Regionalnej oraz poszerzenie i wzmocnienie współpracy transgranicznej nie tylko partnerów projektu, ale też oddolnie powstałych grup kulturalnych. Nowopowstałe Centra będą oferować wsparcie dla wszystkich społeczności Regionu pod względem rozwoju społeczno-kulturalnego. Ma to prowadzić do zapoczątkowania wspólnej sieci placówek i grup kulturalnych. Projekt będzie bazował na innowacyjnych metodach lokalnych społeczności, dzięki czemu zwiększy i zaktywizuje widownie wydarzeń kulturalnych na obszarze działalności partnerów. Pozwoli to na poszerzenie spektrum działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz umożliwi multiplikacje działań transgranicznych. Nowopowstałe Centrum Aktywności Regionalnej po stronie polskiej stanowić będzie zmodernizowany budynek, będący pierwotnie rampą wyładowczą, a obecnie przekształcany i odnawiany na nowy ośrodek „Rampa Kultura” bez wyposażenia, zarządzany przez partnera wiodącego. Po stronie niemieckiej natomiast będzie to budynek należący do kompleksu Schloss Bröllin, który wymaga odrestaurowania i generalnego remontu dachu.
Projekt wyszkoli kadrę instruktorów oraz liderów działających już grup w Regionie, przekazując im indywidualnie dobrane narzędzia, które pozwolą na intensyfikację i wzrost jakości prowadzonych działań. Ich praca wpłynie bezpośrednio na 1300 osób. Wspólnie z mieszkańcami Regionu przygotują transgraniczne festiwale: 12 mikro-festiwali oraz 2 makro-festiwale. Podczas wydarzeń kulturalnych przygotowywanych w ramach projektu przez instruktorów, liderów, a także społeczności i grupy zaangażowane w przedsięwzięcie prezentowana będzie kultura i tradycja Regionu. W ramach zadania przewidzianych jest około 16 tysięcy godzin poświęconych na szkolenia i edukację oraz szeroką gamę zajęć transgranicznych. Tworzenie nowego systemu dla wspierania kultury wymaga od nas uwzględnienia w nim integracji społeczności Regionu Pomorza. Jedynie współpraca z sąsiadem pozwoli na opracowanie szerszego konceptu międzykulturowego dla działań kulturowych, edukacyjnych i społecznych. Dzięki transgranicznej współpracy partnerów uda się wypracować sposoby komunikacji oraz nowe metody pracy, które będą rozwijane także po zakończeniu projektu. Opierając się o doświadczenia dwóch partnerów, działających w innych strukturach, możemy mieć pewność, że wypracowane metody i zdobyte doświadczenia będą mogły zostać wykorzystane w innych społecznościach w Europie.
W projekcie wykorzystywane będą innowacyjne narzędzia. Partner wiodący zakupi Mobilne Kontenery Kultury, które będą wykorzystywane do działań w Regionie. Kontenery spełnią rolę pracowni o różnym przeznaczeniu, co pozwoli na stworzenie tymczasowych ośrodków pracy kulturalnej w dowolnej wsi czy mieście. Założeniem projektu jest więc kreowanie kultury wraz z mieszkańcami, często w miejscach i grupach, które do tej pory cierpiały na brak wsparcia. Dzięki takiemu procesowi łączenia twórców i społeczności możliwy jest ilościowy i jakościowy rozwój widowni, która nie stanowi tylko biernej publiczności, ale jest świadomym współtwórcą kultury w miejscu, w którym żyje. W ramach projektu, jako produkty wyjściowe, powstaną: katalog opisujący cały przebieg projektu “RegioActive”, film i zdjęcia dokumentujące proces oraz płyta CD wydana wspólnie przez mieszkańców obszaru wsparcia, biorących udział w projekcie. Oprócz tego powstanie projekt badawczy, opracowany przez badacza, który opisze metodologię użytą przy realizacji działań miękkich, uwzględniając charakter Regionu Pomorza i rys społeczności go zamieszkujących.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!