Rozwój i wzmacnianie transgranicznej współpracy w zakresie innowacyjnego zastosowania wirtualnych i drukowanych modeli 3D chorób w spersonalizowanej medycynie zabiegowej XXI wieku

Opis

Celem projektu jest skonsolidowanie współpracy pomiędzy Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie i Uniwersytetem Medycznym w Greifswaldzie. Partnerzy zajmą się rozwojem i implementacją najnowszych osiągnięć inżynierii biomedycznej w zakresie technologii druku trójwymiarowego (3D) dla potrzeb medycyny wraz z zastosowaniem innowacyjnego obrazowania 3D za pomocą narzędzi do tzw. „rozszerzonej rzeczywistości”. Zastosowanie druku 3D stwarza nowe możliwości wytwarzania wyrobów mogących mieć zastosowanie w tzw. „medycynie spersonalizowanej”. Modele 3D chorób tworzone na podstawie badań obrazowych danego pacjenta stanowią spersonalizowaną formę pomocy wiernie odzwierciedlając anatomię, którą chirurg zastanie podczas operacji. Możliwość dotknięcia i obrócenia „modelu choroby” zwiększa praktyczną wiedzę chirurga w zakresie przestrzennych relacji anatomicznych. W efekcie, druk 3D posłuży do oceny zakresu i przebiegu operacji, „nawigowania” w ciele pacjenta podczas operacji, a także ułatwi komunikację multi-dyscyplinarnych zespołów medycznych. Możliwość wymiany modeli 3D pomiędzy partnerami pozwoli na wspólne konsultowanie pacjentów. Medycyna spersonalizowana przyczyni się do podniesienia jakości leczenia mieszkańców Euroregionu Pomerania. Informacja dla pacjenta na temat leczenia będzie wzbogacona o model 3D choroby, co ułatwi zrozumienie ciężkości choroby i planowanej operacji. Dodatkowo, modele 3D chorób posłużą do wstępnej symulacji zabiegów przed ich wykonaniem. W efekcie chirurdzy będą wirtualnie operować skomplikowane choroby wymieniając się wiedzą i doświadczeniem zdobytym na spersonalizowanych modelach. Szkolenia odbędą rezydenci w formie staży klinicznych u obu partnerów. Skomplikowane choroby leczone w obu ośrodkach będą drukowane w 3D jako materiał szkoleniowy na wspólne warsztaty. Rolą partnera wiodącego będzie utworzenie centrum doskonalenia procesów wytwórczych medycznych modeli 3D. Rolą partnera niemieckiego będzie implementacja „rozszerzonej rzeczywistości” i druku 3D do praktyki chirurgicznej. Zastosowanie technik 3D w „rozszerzonej rzeczywistości” będzie sukcesywnie rozwijane i doskonalone przy zastosowaniu „sztucznej inteligencji”.  Doświadczenie obu partnerów będzie ujednolicane podczas wspólnych szkoleń, aby mieszkańcy regionu skorzystali jednakowo z obu technik. Zaplanowano działania prozdrowotne dla mieszkańców Euroregionu organizując „Dzień zdrowia” oraz serie filmów prozdrowotnych. Edukacja odbędzie się na modelach 3D chorób naczyń oddziałując skuteczniej na ludzką świadomość. Choroby te stanowią poważny problem w starzejącym się społeczeństwie. Jedną z nich jest tętniak aorty występujący nawet u 8% mężczyzn. W związku z ryzykiem pęknięcia często zwany jest „tykającą bombą”. Pęknięcie tętniaka aorty wiąże się nawet z 90% śmiertelnością, a 50% chorych umiera jeszcze w domu. Ważne są działania prewencyjne i nauka zachowań prozdrowotnych. Częstą chorobą jest miażdżyca tętnic obwodowych, która doprowadza do amputacji kończyn dolnych. W Polsce co godzinę przeprowadzana jest amputacja. W Niemczech wykonuje się ok. 50 tysięcy amputacji kończyn rocznie. Jest to wspólny problem obu krajów i dotyczy też naszego Euroregionu. Wymaga aktywnej promocji i edukacji oraz stymulacji rozwoju nowych metod leczenia. Podsumowując, konsekwencją wspólnych transgranicznych działań będzie rozwój medycznych zasobów ludzkich, wzrost poziomu opieki w regionie oraz promocja zdrowia.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!