Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii

Opis

Choroby nowotworowe są drugą najczęstszą przyczyną zgonów u dzieci. Za pomocą tradycyjnych procedur leczniczych nie można już właściwie zwiększyć szans na wyleczenie. Konieczne jest wykorzystanie specjalnych procedur, np. leczenia radioizotopami/ immunoterapii oraz doskonalenie diagnostyki. Procedury takie świadczyć mogą tylko wysoko wyspecjalizowane ośrodki.

W Euroregionie Pomerania wyspecjalizowanymi ośrodkami w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej są Universitätsmedizin Greifswald [Wydział Medyczny Uniwersytetu w Greifswaldzie] oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako ponadregionalne ośrodki referencyjne obie kliniki oferują wysoce specjalistyczną diagnostykę i leczenie.

Universitätsmedizin Greifswald oferuje między innymi terapię radioizotopami w leczeniu ciężkich chorób nowotworowych, która pozwala ponad dwukrotnie zwiększyć szansę na wyleczenie chorych dzieci. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ma np. znaczące doświadczenie w leczeniu ostrej białaczki. W północno-wschodniej Brandenburgii nie ma wystarczającej opieki onkologów i hematologów dziecięcych, szczególnie w przypadkach, które wymagają wysoko specjalistycznej wiedzy.

Obie kliniki uniwersyteckie współpracują ze sobą już od wielu lat. Ponieważ oba ośrodki nie są włączone w sieć telemedyczną w Euroregionie Pomerania, współpraca ta odbywa się głównie w ramach kwartalnych konferencji onkologii dziecięcej.

W przypadku ciężkich chorób nowotworowych dla sukcesu terapii szczególne znaczenie ma szybka i trafna diagnoza.
Istniejące obecnie możliwości diagnostyczne, jak i komunikacyjno-techniczne oceniane są jako absolutnie niewystarczające dla wykorzystania dostępnej w regionie wiedzy i doświadczenia oraz możliwości leczenia w pełnym zakresie dla dobra dzieci chorujących na nowotwory.

Dlatego oba ośrodki chciałyby rozwinąć swoją współpracę w działalności leczniczej i dydaktyce poprzez poprawę możliwości diagnostycznych do aktualnego poziomu techniki oraz poprzez telemedyczne połączenie placówek.

Przewiduje się stworzenie w Klinice i Poliklinice Pediatrii należącej do Universitätsmedizin Greifswald telemedycznego połączonego w sieć polsko-niemieckiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej, z którym połączony będzie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz placówki spółki Gesellschaft für Gesundheit und Leben mbH poprzez ich własne stacje telemedyczne.
Aby móc wykorzystywać najnowszą wiedzę naukową przy leczeniu ciężko chorych na nowotwory dzieci w projekt włączone zostanie od samego początku także Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Collegium Medicum to jeden z wiodących polskich ośrodków badawczych w dziedzinie onkologii dziecięcej, w szczególności terapii ciężkich chorób nowotworowych jak neuroblastoma, ostra białaczka czy też chłoniak Hodgkina. Dlatego także tutaj stworzona zostanie jednostka telemedyczna. Poprzez włączenie do sieci zyskają wszystkie ośrodki, przede wszystkim jednak dzieci i ich rodzice w Euroregionie Pomerania. Stworzenie polsko-niemieckiego

Centrum Onkologii Dziecięcej umożliwi:
– regularne, polsko-niemieckie konsultacje w rytmie miesięcznym,
– telekonsultacje obejmujące kontakt z pacjentem. Jest to nowość, jeszcze niestosowana obecnie w kontekście transgranicznym, która wykazała już jednak swą wysoką skuteczność w przedsięwzięciach modelowych.
– wspólne kształcenie i doskonalenie zawodowe lekarzy i personelu medycznego poprzez utworzenie w tej formie unikalnej możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego za pomocą e-learningu.
– poprawa polityczno-prawnych warunków ramowych dla transgranicznej diagnostyki i leczenia, aby zapewnić długoterminowo, iż pacjenci z ciężkimi chorobami będą leczeni tam, gdzie dostępne jest najlepsze know-how diagnostyczne i terapeutyczne.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!