Wsparcie Instytucji Zarządzającej we wdrażaniu Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020 jako Koordynator Krajowy

Beschreibung:

W celu wdrożenia Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska utworzono w Löcknitz Wspólny Sekretariat (WS). Projekt zapewnia oddelegowanie brandenburskiego pracownika do WS. Projekt obejmuje również finansowanie kosztów osobowych i rzeczowych dla brandenburskiego Koordynatora Krajowego oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego na obszarze wsparcia Brandenburgii w powiecie Barnim.

Internetseite des Projektes

.

Details

Teile das Projekt!