„Wspólne zagrożenia – wspólne rozwiązania”. Wspólne zagrożenia i wyzwania – wspólne transgraniczne rozwiązania wypracowane z młodzieżą

Opis

Nasz projekt oparty jest na wyzwaniu opisanym w programie współpracy: Intensyfikacja współpracy instytucji w kontekście transgranicznym. W czasie pandemii większość instytucji zawiesiła współpracę a my naszym projektem chcemy pokazać, że wymiana naukowa i intensywna współpraca są możliwe nawet w czasach pandemii. Stworzymy uniwersalny model współpracy transgranicznej przenoszący ją na poziom zdalny i w sposób racjonalny łączący współpracę zdalną z kontaktami osobistymi. Tak by w przypadku kolejnych izolacji współpraca transgraniczna nie zamarła całkowicie tak jak to miało miejsce w tym roku. Celem naszego projektu jest  stworzenie wraz z młodzieżą wspólnej PL-DE oferty  nowoczesnej współpracy transgranicznej i zdalnego zdobywania wiedzy. Stworzenie nowego podejścia do współpracy transgranicznej jest niemożliwe bez współpracy obu partnerów.  2 szkoły z regionu przygranicznego podejma zdalną transgraniczną współpracę: poznają siebie nawzajem i swoje kraje ojczyste i wspólnie poznają nowe metody nauczania w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz same wyprodukują cyfrowe materiały dydaktyczne. Za pomocą urządzeń cyfrowych przekonają się, że stała współpraca transgraniczna jest możliwa nawet przy zamkniętych granicach. Uczestnicy poznają się cyfrowo, będą razem pracować i spotkają się później osobiście podczas 2 tygodni projektowych. Oprócz edukacji nauk przyrodniczych, która często jest zaniedbywana po obu stronach Odry, poznają oni kraj sąsiedni i swoich rówieśników. Podczas tygodni projektowych będą się wymieniać doświadczeniem, jak podobała im się część wirtualna. Jak oceniają spotkania w świecie wirtualnym? Tutaj można bardzo intensywnie pracować przy pomocy środków multimedialnych, które wypracujemy i zakupimy w ramach projektu. Należy oczekiwać, że uczestnicy będą mogli lepiej kontrolować swoją konsumpcję mediów i nauczą się doceniać zalety bezpośrednich spotkań z ludźmi. Z drugiej strony, dowiedzą się również, że cyfryzacja może być bardzo pomocna, jeśli zostaje się zmuszonym do pozostania w domu. Chcemy dać uczestnikom narzędzia do dalszej pracy, współpracy, wymiany i świadomego uczestnictwa we współpracy transgranicznej. W tym celu konieczne i zaplanowane są następujące kroki: 1. przedstawienie uczestników za pomocą filmów z telefonów komórkowych 2. prezentacja kraju ojczystego (uczestnicy wybierają główne tematy podczas wspólnej dyskusji) 3. Wspólne prowadzenie badań z dziedziny geografii/biologii/fizyki/chemii 4. Tydzień projektowy w Niemczech 5. Tydzień projektowy w Polsce. 6. Zajęcia z psychologiem 7. Zajęcia z doradcą zawodowym 8. Zajęcia z języka niemieckiego dzięki którym dzieci będą mogły porozumiewać się bez tłumaczy 9. Szkolenie nauczycieli z metod pracy zdalnej.10. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa 11. Ewaluacja projektu.  Współpraca transgraniczna pozwala na otwarcie się na podobieństwa i różnice. W Centrum Szkolnym „Tabaluga“ uczą się również dzieci i młodzież, które mają emocjonalno-społeczną potrzebę wsparcia lub potrzebują wsparcia w zdobywaniu wiedzy. Pochodzą one ze wszystkich części Niemiec i są czasem objęte opieką w stacjonarnych placówkach pomocy młodzieży. Nasi uczniowie niewiele wiedzą o swoim sąsiednim kraju. Innowacyjność tego projektu polega na połączeniu świata wirtualnego z realnym. Uczestnicy otrzymują narzędzia, które mogą mieć trwały wpływ na ich przyszłe życie. Szczególnie rozwój zrównoważonej, transgranicznej sieci powinien stać się osobistą troską wszystkich obywateli zaangażowanych w ten projekt. Należy im pokazać, że sieć ta jest również zrównoważona, nawet gdy granice są zamknięte. Współpraca zdalna łączona z kontaktami osobistymi w miarę mozliwości da wyraźną korzyść dla obszaru wsparcia w którym współpraca zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie bez szkody dla jej jakości, a metoda będzie multiplikowana na całym jego obszarze. Partnerzy zyskaja nową formę współpracy niezależną od izolacji. Nauczyciele i uczniowie nauczą się pracować zdalnie innowacyjnymi metodami.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!