Jems | Wniosek

Moje projekty

Tekst opisu obrazu
 • Lista projektów: czyli te, które użytkownik sam wygenerował lub do których użytkownik został przypisany jako wspierający albo partner projektu
 • Lista z otwartymi naborami: czyli te, w których użytkownik może utworzyć i złożyć swój wniosek.

Utworzyć wniosek

Ważne: podczas otwartego naboru, wniosek generuje partner wiodący użytkownik, który następnie ten wnioske składa.

 • „Moje projekty” -> „Nabory” -> „Utwórz wniosek”
 • Stwórz „akronim” -> „Utwórz wniosek”
 • Dane zawart we wniosku moga przed jego złożeniem w każdym czaie zostać skorygowane.

Wskazówki do pracy w Jems

 • * Czerwone gwiazdki = pola obowiązkowe/ dane minimlne które musza być wproawdzone, aby pole z danymi móc zapisać.
 • i = dodatkowe informacje i wskazówki do wniosku.

Wybór języka

1. Język systemu

Język, w którym pokazywane są oznaczenia Jems.

Użytkownicy orientują sie w Jems wyłącznie przy pomocy języków systemowych, którymi sa j.polski i j.niemiecki. Oznaczenia w języku angielskim nie uwzgledniają specyfiki programu i odpowiedają stadardom ogólnym które udostępnia Interact.

2. Język wprowadzania

Język, w którym użytkownik może wprowadzić dae do Jems, co do zasady jest to j.polski albo j.niemiecki.

 • z małym kołami obok oznaczenia PL lub DE: pola tekstowe muszą zostać wypełnione
 • bez małych kół obok oznaczeń PL lub DE: pola tekstowe są już wypełnione
Tekst opisu obrazu

Session Timeout (Zakończenie sesji)

Po upływie 1 godziny niekatywności użytkownika, np. spowodowanej dłuższą rozmową telefoniczną, dane wprowadzone do Jems nie zostaną zapisane.

Wskazówka do pracy w Jems

 • Zapisuj regularnie wprowadzone treści!
 • Od jakiegoś czasu nie pracujesz w Jems, choć nadal jesteś zalogowany i chcesz kontynuować pracę nad wnioskiem? –> Wyloguj się z Jems i zaloguj od razu ponownie!

Układ wniosku Jems

 • Status projektu
 • Wniosek
 • Załączniki | Wniosek
 • Sprawdź i złóż
 • Eksport
 • Przypisanie użytkowników

Wskazówka do pracy w Jems

 • < Schowaj pasek boczny, aby poszerzyć zakres widoczności wniosku.
Tekst opisu obrazu

Status projektu

 • Stan opracowania wniosku
 • Status: “projekt”, “złożony“, „zakontraktowany“, „w trakcie zmian“
 • Informacje o wniosku roszerzają sie w stopniowo w zależności od statusu wniosku
Tekst opisu obrazu

Wniosek

Wypłnij wniosek krok po kroku!

Podręcznik Programu zawiera konkrtne wskazówki przy planowaniu treści projektowych i budżetów partnerskich, w szczególności następujące rozdziały:

 • 1.2 Priorytety programu
 • 1.5 Wkład Programu w strategie i polityki
 • 1.6 Zasady horyzontalne
 • 2. Opracowywanie projektu
 • 4. Wytyczne kwalifikowalności wydatków
 • 5. Szczególne rodzaje projektów
 • 7. Informacja i promocja
 • 8.2 Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Wskazówka: W podręczniku w rozdziale 3.1 składanie wniosku o dofinansowanie opisana jest cała procedura składania wniosku.

Tekst opisu obrazu

Wniosek o dofinansowanie offline

Wskazówka: wykorzystaj wniosek o dofinansowanie offline na wspólne przygotowanie i uzgodnienie treści wniosku w języku polskim i niemieckim.

 • Wniosek o dofinansowanie offline zawiera wiele wskazówek dotyczących wypełnienia wniosku, wraz z uwzględnieniem maksymlnej liczby znaków, które można wprowadzić w pole tekstowe.
 • Teksty mogą następnie za pomocą funkcji copy & paste zostać wprowadzone do elektronicznego systemu Jems.

Partnerzy projektu

Dla każdego z partnerów muszą zostać wprowadzone dane w następujących zakładkach:

 • Dane identyfikacyjne
 • Adres
 • Kontakt
 • Know-how
 • Budżet
 • Finansowanie
 • Pomoc publiczna (wymagane dopiero w fazie 2 Przygotowanie umowy!)
Tekst opisu obrazu

Zaplanować budżet

Proszę się zapoznać z opcjami budżetowymi w podręczniku wnioskodawców i beneficjentów!

  Jeżeli zdecydowałeś się na określona opcję budżetową?

  1. krok: Wybór stawek ryczałtowych

  • Należy wybrać w pierwszej kolejności stawkę ryczałtową stosownie do opcji budżetowej, którą chcesz wykorzystać.
  • Należy wprowadzić właściwe wartości stawek ryczałtowych, np. KK1 Koszty osobowe 10% albo 20%, KK3 Koszty podróży i zakwaterwania 4% albo 6%.
  Tekst opisu obrazu

  2. krok: Wpisywanie kosztów rzeczywistych

  • Należy wprowadzić do poszczególnych kategorii kosztów zaplanowane wydatki rzeczywiste.
  • Pamietaj o zaleceniach zawartych w podręczniku w rozdziale 4.2 doyczące kategorii kosztów!
  Tekst opisu obrazu

  3. krok: Kwoty ryczałtowe | przygotowanie i zamknięcie

  • W cześci E.1 należy wybrać, które kwoty ryczałtowe będa zaplanowane w budżecie partnera wiodącego.
  Tekst opisu obrazu

  Pakiet Roboczy

  Dla każdego pakietu roboczego muszą zostać wprowadzone dane w następujących zakładkach:

  • Cele
  • Inwestycje
  • Działania
  • Produkty
  Tekst opisu obrazu
  Jems_Arbeitsplan_PL

  Załączniki | Wniosek

  W Podręczniku w rozdziale 8.2.1 „załączniki do wniosku o dofinansowanie“ znajduje się lista wszystkich załączników, które są wymagane podczas składania wniosku, w tym również wskazówki w których kategoriach dane do wniosku w Jems powinny zostac dołaczone.

  Dopuszczalen formaty dokumentów: docx, xlsx, pptx, pdf, jpeg, jpg, png, gif

  Dopuszczalna wielkość dokumentów: max. 50 MB

  Do załączników
  Tekst opisu obrazu

  Sprawdź i złóż

  Proszę regularnie sprawdzać, czy wniosek jest w całości wypełniony czy też może czegoś brakuje.

  Jems poinformuje:

  • czerwonymi wskazówkami: w których częściach wniosku potrzebne jest jeszcze uzupełnienie informacji.
  • zielonymi wskazówkami: czy wszystkie wymagane dane zostały przez Państwa wprowadzone.

  Ważne: Wniosek musi zostać złożony przez Partnera Wiodącego użytkownika!

  Tekst opisu obrazu

  Eksport

  Następujące części wniosku mogą zostać weksportowane:

  • Wniosek bez budżetu w formacie pdf > przycisk eksport: Standard application form export
  • Budżet w formacie xlsx -> przycisk eksport: Standard budget export

  Obok wciśnięcia przycisku export wybieracie:

  • Wersja wniosku
  • Język systemu
  • Język wprowadzenia

  Eksport danych: przeglądarka uruchamia automatycznie proces pobrania wskazanych danych.

  Tekst opisu obrazu

  Przypisanie użytkowników

  Wnioskodawca, t.j. Partner Wiodącu i partnerzy projektu moga wspierać partnera wiodącego w wypełnianiu wniosku.

  1. krok: każdy wspierający użytkownik rejestruje się samodzielnie w Jems.

  2. krok: partner wiodący – użytkownik, który wygnerował wniosek (uprawnienie: Zarządzaj), nadaje uprawnienia do czytania lub edytowania/pisania we wniosku poprzez:

  • wprowadzenie pełnego adresu mailwego danego użytkownika, przy pomocy którego dana osoba zarejstrowała się w Jems
  • przypisuje użytkownikowi uprawnienie –> Czytaj albo Edytuj

  Praca równoległa we wniosku

  Jednoczesne praca wielu użytkowników w tej samej części wniosku, może spowodować utratę danych. Może sie tak stać w przypadku gdy wprowadzone przez jednego użytkownika treści omyłkowo zostaną zapisane na treści innego użytkownika.

  Zalecenia

  • Uzgodnijcie pomiędzy partnerami, kto i kiedy wprowadza dane i pracuje na treści wniosku.
  • Proszę dokładnie sprawdzić zawartość wniosku, zanim zostanie on złożony.
  Tekst opisu obrazu
  Jems | Ogólne informacje
  Jems | Przegląd