KOMUNIKAT DLA POLSKICH BENEFICJENTÓW

dotyczący komunikacji przez Bazę Konkurencyjności

Komunikacja (składanie ofert, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi) przez Bazę Konkurencyjności (BK2021) w perspektywie finansowej 2021-2027

Beneficjencie pamiętaj, że komunikacja dotycząca zamówień w ramach zasady konkurencyjności, w tym:

 • ogłoszenie zapytania ofertowego,
 • składanie ofert,
 • wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą (pytania i odpowiedzi),
 • przekazywanie dokumentów i oświadczeń

odbywa się pisemnie za pomocą BK2021. Dopuszczalne odstępstwa od komunikacji
w BK2021 określają „Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności dla polskich beneficjentów”.

Korzystaj z modułu (zakładki):

 • Oferty – przy składaniu ofert,
 • Pytania – przy zadawaniu pytań oraz udzielaniu odpowiedzi wykonawcy.

W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących technicznych aspektów funkcjonowania BK2021 skorzystaj ze strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc.

informacja dla polskich beneficjentow

Podziel się wiadomością!

Więcej wiadomości

 • 17. sierpnia 2023

  Zatwierdzenie Funduszy Małych Projektów
 • 15. sierpnia 2023

  Ocena formalna wniosków zakończona
 • 11. sierpnia 2023

  Nabór ekspertów do opiniowania projektów INTERREG
 • 7. lipca 2023

  Nowa interpretacja dotycząca kwalifikowalności dobrowolnej, nieodpłatnej pracy!
wszystkie wiadomości