Nabór ekspertów do opiniowania projektów INTERREG

Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej i Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027 poszukuje ekspertów do opiniowania wniosków o dofinansowanie, w szczególności w odniesieniu do działań realizowanych w Polsce w następujących obszarach:

 1. innowacje, zwłaszcza w obszarach dotyczących systemu gospodarczego i zdrowia,
  a także mobilności, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
 2. środowisko i zmiana klimatu
 3. transgraniczne zarządzanie kryzysowe
 4. różnorodność biologiczna
 5. rozwiązania cyfrowe, np. w dziedzinie edukacji, turystyki i administracji
 6. prawo budowlane, zasada DNSH.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących procesu składania wniosków i zasad współpracy można znaleźć w Regulaminie naboru i współpracy z ekspertami przy ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji eksperta w Programie Współpracy prosimy
o przesłanie wniosku do Wspólnego Sekretariatu na adres info@interreg6a.net do dnia 25.08.2023 r.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku to:

 • Regulamin naboru polskich ekspertów
 • Załącznik nr 1 – Wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów
 • Załącznik nr 2 – Lista sprawdzająca – opinia ekspertów branżowych
 • Załącznik nr 3 – Formularz weryfikacji eksperta

Wykaz ekspertów wyłonionych w naborze:

Experten Aufruf

Podziel się wiadomością!

Więcej wiadomości

 • 17. czerwca 2024

  Polsko – Niemiecki Kalendarz Wydarzeń już aktywny
 • 12. czerwca 2024

  Spotkanie Wspólnych Sekretariatów Programów Interreg
 • 3. czerwca 2024

  Wspólny Sekretariat jest zamknięty!
 • 13. maja 2024

  Ocena formalna wniosków zakończona
wszystkie wiadomości