Nowa interpretacja dotycząca kwalifikowalności dobrowolnej, nieodpłatnej pracy

Komisja Europejska poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy. W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę w ramach stawki ryczałtowej na koszty personelu. Przepisy zawarte w Podręczniku Programu wymagają dostosowania.

Dlatego na chwilę obecną zalecamy, aby projekty w fazie opracowywania nie uwzględniały w budżecie rozliczania dobrowolnej, nieodpłatnej pracy.

Będziemy informować, gdy tylko zostanie opublikowana nowa wersja Podręcznika Programu!

AttentionUE2

Podziel się wiadomością!

Więcej wiadomości

 • 17. czerwca 2024

  Polsko – Niemiecki Kalendarz Wydarzeń już aktywny
 • 12. czerwca 2024

  Spotkanie Wspólnych Sekretariatów Programów Interreg
 • 3. czerwca 2024

  Wspólny Sekretariat jest zamknięty!
 • 13. maja 2024

  Ocena formalna wniosków zakończona
wszystkie wiadomości