Zatwierdzenie Funduszy Małych Projektów

Środki na Fundusze Małych Projektów zostały zatwierdzone przez członków Komitetu Monitorującego w procedurze obiegowej.

 • INT0200002 – KPF CS 6.3 „Fundusz Małych Projektów Interreg VI A – Wzmocnienie zaufania” (Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania) z wnioskowaną kwotą EFRR w wysokości 5 912 311,00 EUR
 • INT0200005 – FMP CS 4.6/ KPF SZ 4.6 „Fundusz Małych Projektów Interreg VI A – Kultura i zrównoważona turystyka” (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) z wnioskowaną kwotą EFRR 7 837 688,99 EUR

Potencjalni niemieccy i polscy wnioskodawcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z wyżej wymienionych Funduszy Małych Projektów. Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące obu Funduszy można znaleźć tutaj:

S.Z 6.3 https://pomerania.net/pl/projekty/fmp-int6a/

SZ 4.6 https://pomerania.org.pl/fundusz-malych-projektow/

KPF

Podziel się wiadomością!

Więcej wiadomości

 • 15. sierpnia 2023

  Ocena formalna wniosków zakończona
 • 11. sierpnia 2023

  Nabór ekspertów do opiniowania projektów INTERREG
 • 7. lipca 2023

  Nowa interpretacja dotycząca kwalifikowalności dobrowolnej, nieodpłatnej pracy!
 • 23. czerwca 2023

  Dokumenty Funduszu Małych Projektów zostały opublikowane!
wszystkie wiadomości