INT0100017 – viaTEATRI_2023

Opis

NIEMIECKO-POLSKA SIEĆ TEATRALNA viaTEATRI: SPOTKANIE DLA POLAKÓW I NIEMCÓW PRZED, NA I ZA SCENĄ
Dzięki wsparciu sieci teatralnej viaTEATRI niemieccy widzowie mogą śledzić przedstawienia Opery na Zamku w Szczecinie również w języku niemieckim. Polskojęzyczni mieszkańcy obszaru przygranicznego odwiedzają dzięki viaTEATRI ccoray powsyechniej imprezy w teatrze Uckermärkische Bühnen w Schwedt. Zmniejszenie barier językowych było i jest głównym wyzwaniem dla sieci teatralnej viaTEATRI. Sieć chce także bardziej zakorzenić się w społeczeństwie obywatelskim. Aby zwiększyć efekty współpracy i synergii sieci, konieczne są regionalne powiązania. Poprzez umocnienie sieci teatralnej tworzone są podstawy dla zrównoważonej transgranicznej współpracy. Vorpommersche Landesbühne stanie się integralnym elementem viaTEATRI jako dostawca kultury na niemiecko-polskiej wyspie Uznam.
Różnorodni partnerzy ze społeczeństwa obywatelskiego, którzy tworzą struktury transgranicznej współpracy w dziedzinie kultury na terenie Pomorza i poza nim, zostaną związani z viaTEATRI poprzez projekt jako partnerzy stowarzyszeni lub w perspektywie jako przyszli partnerzy współpracy. Dzięki swojemu integracyjnemu i transgranicznemu podejściu aktualny projekt sieci w szczególnym stopniu promuje zrozumienie międzykulturowe uczestników. Jednocześnie poszerza się aktywna społeczność teatralna. Teatry liczą na wzrost liczby widzów, zwłaszcza widzów z innego obszaru językowego.
Partnerzy przełamią poprzez projekt tzw. czwartą ścianę w procesie artystycznym. W planowanych działaniach twórcy amatorzy zostaną zaproszeni do teatrów, by zaprezentowali swe dokonania. Poprzez współpracę na warsztatach i prezentację na publicznych przedstawieniach umacniane będą więzi uczestników z teatrami. Pozytywne doświadczenia podczas wydarzeń wzbudzać będą ciekawość wobec produktów artystycznych teatrów i zmniejszają bariery dla transgranicznego udziału w profesjonalnych produkcjach (np. w roli aktor/ki czy chórzysty). W przyszłości zarówno możliwości artystyczne teatrów, jak i liczba widzów zostaną poszerzone poprzez związanie tej kreatywnej grupy docelowej z teatrem.
Udział w twórczym procesie tworzenia promuje zrozumienie międzykulturowe zarówno między laikami a profesjonalnymi artystami, jak i między Polakami a Niemcami. Transgraniczna współpraca w połączeniu z wzajemnym oddziaływaniem na społeczeństwo obywatelskie będzie stanowić nową jakość transgranicznej współpracy artystycznej w regionie Pomorza. Samoświadomość teatrów jako stałych miejsc spotkań i miejsc dobrej zabawy będzie w przyszłości podstawą skutecznego działania teatrów.
W przyszłych miejscach wydarzeń zostaną stworzone technicznie niezbędne warunki dla współdziałania wielu podmiotów. Dobrze wyposażone centra festiwalowe w Szczecinie, Schwedt i Heringsdorf stanowią odpowiedź na potrzeby uczestników na ofertę festiwalową.
Poprzez regularne festiwale tworzone są dodatkowe oferty wydarzeń dla całego regionu Pomorza. W ramach festiwali spotykają się szkolne grupy teatralne, chóry amatorskie i amatorskie grupy teatralne z obu części obszaru przygranicznego, aby zaprezentować wyniki pracy na przedstawieniach. Oferowane warsztaty zapewniają kontakty, wymianę doświadczeń i dialog polsko-niemiecki w dziedzinie kultury między laikami a profesjonalnymi artystami. Poprzez platformę cyfrową wyniki pracy są stale dokumentowane, prezentowane i zabezpieczane. viaTEATRI będzie organizować co roku następujące wydarzenia:
– największe niemiecko-polskie spotkanie chórów amatorskich w regionie Pomerania w Szczecinie
– festiwal niemiecko-polski dla szkolnych projektów teatralnych z regionu Pomerania w Schwedt
– spotkanie niemieckich i polskich grup teatralnych amatorskich z regionu Pomerania w Heringsdorf
Wstęp i udział w imprezach będzie bezpłatny. Ponadto wysokiej klasy imprezy bez barier językowych będą dodatkową ofertą w regionie Pomorania. Pod szyldem viaTEATRI od 2024 roku odbędą się dwujęzyczne przedstawienia w legendarnym namiocie teatralnym „Chapteau Rouge” w Heringsdorf na wyspie Uznam. Wszystkie inscenizacje operowe w Szczecinie oraz koncerty plenerowe podczas spotkań chóralnych będą dostępne dla Niemców i Polaków dzięki napisom na wyświetlaczach. Dzięki organizowaniu imprez na wyspie Uznam i w Szczecinoe viaTEATRI oferuje również dwujęzyczną ofertę dla turystów z obu krajów. Terminy wydarzeń wspierać będą ponadto turystykę poprzez przedłużenie sezonu.

Strona internetowa projektu

Pliki do pobrania dotyczące projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!