Transcoding Pomerania – Podniesienie jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania

Opis

„Transcoding Pomerania –  Podniesienie  jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania”. Pojęcie „transcoding” w języku programowania oznacza zmianę formatu pliku zawierającego dźwięk i obraz zapisanego w jednym formacie na inny format po to, aby można go było odtworzyć. W kontekście projektu pojęcie to użyto jako przenośnię dla komunikacji międzykulturowej w Euroregionie Pomerania. Aby umożliwić transgraniczną komunikację musimy niejako „odkodować” sąsiada  – zrozumieć jego język, kulturę i mentalność. Rozumiejąc jego „kod” możemy przenieść go na kod zrozumiały  dla nas. Dzięki temu komunikacja będzie możliwa. Mówiąc w przenośni: będziemy poprawnie rozumieć i obraz i dźwięk.
Za niespełna dwa lata  minie 25 lat od utworzenia Euroregioniu Pomerania. Dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz dla Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. zbliżająca się rocznica  stała się  okazją do podsumowań. Pomimo wielu lat współpracy wśród pracowników obu stowarzyszeń wciąż istnieje duża bariera językowa, która przekłada się na jakość codziennej komunikacji. Aspiracją partnerów stała się jej poprawa.  Jednak język to nie tylko słowa uporządkowane wg zasad gramatycznych. Każdy język kryje w sobie sposób myślenia jego użytkowników, zawiera kody kulturowe i historyczne. Zależności te doskonale jako jeden z pierwszych pokazał niemiecki językoznawca Wilhelm von Humboldt. Dlatego obok kursów językowych w projekcie przewidziano seminaria z historii i kultury Polski i Niemiec. Działania te mają być wspomagane przez warsztaty interkulturowe i integracyjne, które w efekcie mają z dwóch zespołów pracowników zbudować jeden, sprawnie działający, transgraniczny zespół Pomerania. Tak kompleksowe podejście otworzy drogę do efektywnej komunikacji, która może  stać  się modelem, na którym będą się mogli wzorować inni  partnerzy w Euroregionie Pomerania. Promocji tego modelu służyć będą m.nin. zaplanowane dwie konferencje.
W projekcie oprócz poprawy komunikacji postawiono także na poprawę pracy merytorycznej. W tym celu pracownicy wezmą udział w wizytach studyjnych w innych euroregionach polsko-niemieckiego pogranicza. Dodatkowo szczebel zarządzający i polityczny odwiedzi dwa euroregiony, w których zbudowano już w sposób formalny jednolite euroregionalne struktury prawne – Euroregion „Tatry” oraz Eurodistrict Pamina. Zebrane doświadczenia  przełożą się pozytywnie na weryfikację własnych codziennych działań i zadań.
W raporcie KE „Collecting solid evidence”  2016 pogranicze polsko-niemieckie zostało określone jako posiadające jedną z największych w skali UE liczby barier wynikających z istnienia granicy. Oznacza to z drugiej strony, że  ich likwidacja skrywa w sobie jeden z najwyższych potencjałów rozwoju współpracy. Zidentyfikowane bariery są natury fizycznej i mentalnej, jednak najtrudniejsze do pokonania są  te o charakterze mentalnym wynikające z odmienności kultur, języków, braku zaufania do ludzi żyjących po drugiej strony granicy. Partnerzy realizując projekt „Transcoding Pomerania”  na własnym przykładzie chcą pokazać jak należy likwidować istniejące utrudnienia we współpracy.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!