Nowy Komitet Monitorujący zaczyna pracę

W dniu 12 grudnia 2022 r. członkowie nowego Komitetu Monitorującego spotkali się po raz pierwszy na spotkaniu online i ukonstytuowali Komitet Monitorujący dla programu Interreg VI A.

Spotkanie obfitowało w prezentacje i dyskusje. Członkowie Komitetu Monitorującego przyjęli regulamin nowego Komitetu Monitorującego, a także procedurę wyboru projektów i zasady kwalifikowalności wydatków. Podjęli również uchwałę dotyczącą realizacji specjalnego naboru dla Funduszy Małych Projektów.

Uchwałami zatwierdzono również ważne treści nowego Podręcznika Programu, który jest na ukończeniu i zostanie opublikowany w całości w pierwszym kwartale 2023 roku.

Regulamin i członkowie Komitetu Monitorującego

Informacja o kwalifikowalności wydatków w ramach Interreg VI A

Int6a-MVBBPL-BA-2022-12-12

Podziel się wiadomością!

Więcej wiadomości

 • 22. września 2023

  Polsko-Niemieckie Dni Współpracy 2023
 • 17. sierpnia 2023

  Zatwierdzenie Funduszy Małych Projektów
 • 15. sierpnia 2023

  Ocena formalna wniosków zakończona
 • 11. sierpnia 2023

  Nabór ekspertów do opiniowania projektów INTERREG
wszystkie wiadomości