Pierwsza umowa o dofinansowanie regularnego projektu podpisana!

Realizowany projekt, który rozpoczął się już w kwietniu br. dotyczy monitoringu na rzecz obszarów chronionych w Euroregionie Pomerania. Warto wiedzieć, że na naszym terenie utworzone zostały jak dotąd 22 duże obszary chronione, które obejmują aż ¼ całkowitej powierzchni naszego transgranicznego regionu!

Partnerzy projektu:
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Uniwersytet w Greifswaldzie,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde

przez najbliższe trzy lata realizacji projektu będą koncentrować się na opracowaniu zestawu procedur monitorowania obszarów chronionych. Będą one jednolite i możliwe do wykorzystania w różnych typach obszarów chronionych po obu stronach granicy.

Realizacja projektu zapewni transgraniczną porównywalność danych, ale także wzmocni wspólną świadomość kwestii różnorodności biologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju. Innowacyjne rozwiązania w zakresie monitorowania obszarów chronionych, które nie ograniczają się tylko do codziennej praktyki monitoringu przyrodniczego, ale uwzględniają szeroki zakres czynników społeczno-ekonomicznych, przyczynią się do zachowania unikalnej różnorodności biologicznej.

Powodzenia!

Projekt nr INT0100028:

„Monitoring na rzecz obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju tych obszarów” (Akronim: MoPA)

Cel szczegółowy:

P2_2.7 – P2_2.7 Ochrona przyrody i bioróżnorodność

Okres realizacji:

01.04.2024-31.03.2027 (36 miesięcy)

Wydatki całkowite:

966.447,60 EUR

Dofinansowanie ze środków Programu Interreg VIA:

773.158,08 EUR

Listę oraz informacje na temat zatwierdzonych projektów znajdą Państwo tutaj.

Vertragsunterzeichnung 1

Podziel się wiadomością!

Więcej wiadomości

 • 13. maja 2024

  Ocena formalna wniosków zakończona
 • 9. maja 2024

  #EuropeDay
 • 6. maja 2024

  4 Nabór wniosków otwarty!
 • 29. kwietnia 2024

  Aktualizacja Podręcznika Programu
wszystkie wiadomości