Szkolenia dla wnioskodawców

Wspólny Sekretariat Programu Interreg VI A we współpracy z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi zaprasza na szkolenia dla wnioskodawców w ramach zbliżającego się 4 naboru wniosków. Planowany nabór będzie trwał od 06.05.2024 r. do 30.08.2024 r.

Proponujemy trzy terminy szkoleń w różnych lokalizacjach:

– 07.03.2024 r. w Löcknitz,

– 19.03.2024 r. w Szczecinie,

– 26.03.2024 r. w Prenzlau.

Zagadnienia:
 1. Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia – priorytety 1 i 2 oraz cele szczegółowe tych priorytetów (CS 1.1 –  Badania i innowacje, CS 2.4 – Przystosowanie do zmian klimatu oraz 2.7 – Ochrona przyrody i bioróżnorodność)
 2. Opracowywanie projektu i składanie wniosku
 3. Wskazówki merytoryczne i techniczne, dotyczące złożenia wniosku projektowego poprzez nowy elektroniczny system monitoringu (JEMS)
 4. Procedura wyboru projektów
 5. Wytyczne kwalifikowalności wydatków
 6. Informacja i promocja
Czas trwania: 10.00 – 15.00

Szkolenia skierowane są do polskich i niemieckich wnioskodawców i będą tłumaczone symultanicznie na język polski/niemiecki.

Liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. Prosimy zatem, aby każda organizacja/instytucja zgłosiła maksymalnie 2 osoby.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie/udział każdego z uczestników zostanie potwierdzony przez Wspólny Sekretariat. Wraz z potwierdzeniem udziału przesłane zostaną: szczegółowa agenda oraz wskazówki dotyczące dojazdu na wybrane szkolenie.

Wraz ze zgłoszeniem wyrażacie Państwo zgodę na następujące działania
w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane wprowadzone w formularzu będą przetwarzane w ramach lokalnej sieci Wspólnego Sekretariatu. Niektóre informacje (tj.: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, instytucja, adres e-mail) zostaną zamieszczone na listach uczestników, a dane kontaktowe (tj.: imię i nazwisko, adres e-mail) mogą zostać wykorzystane do przesyłania materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, a także w razie potrzeby zostaną udostępnione do celów rozliczeniowych Instytucjom Programu Współpracy (nazwisko, instytucja, lista uczestników).
 2. W trakcie tego wydarzenia mogą być robione zdjęcia i filmy, które zostaną opublikowane w celach informacyjnych w ramach Programu Współpracy. Poprzez rejestrację wyrażają Państwo zgodę, aby zdjęcia wykonane w ramach tego wydarzenia, wykorzystywane były przez Wspólny Sekretariat w publikacjach (np. w mediach społecznościowych) oraz na stronie internetowej Programu Współpracy (interreg6a.net) oraz, jeśli to konieczne przez Instytucje Programu Współpracy w ramach promocji.

Zachęcamy do udziału! Zgłoś się już dziś!

Schulungen_PL

Podziel się wiadomością!

Więcej wiadomości

 • 19. lutego 2024

  Nowa strona „Zatwierdzone projekty” online
 • 13. lutego 2024

  Wspólny Sekretariat Programu South Baltic poszukuje wsparcia
 • 8. stycznia 2024

  Rusza kampania „Zdjęcia miesiąca 2024”
 • 2. stycznia 2024

  Nowe progi unijne od 01.01.2024
wszystkie wiadomości