Działalność Instytucji Kontraktującej w zakresie wdrażania Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020

Opis

W realizację Programu zaangażowany został Krajowy Instytut Wsparcia Meklemburgii-Pomorza Przedniego (LFI). LFI zapewnia wsparcie dla Instytucji Zarządzającej w zakresie prawa dotacyjnego i zarządzania budżetem. Do zadań LFI należy zarówno monitoring, jak i ewaluacja Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!