Działalność Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020

Opis

Projekt ma na celu stworzenie struktur zapewniających efektywne zarządzanie i wdrażanie Programu oraz zagwarantowanie efektywnego wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu realizowane są działania związane z przygotowaniem, realizacją i zakończeniem Programu Współpracy Interreg V A oraz przygotowaniem przez Instytucję Zarządzającą kolejnego okresu programowania 2021-2027.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!