Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.

Opis

Obszar po obu stronach Odry rozwijał się wspólnie w ostatnich latach w wielu aspektach. Dolina Dolnej Odry definiuje się teraz, jako polsko-niemiecki obszar gospodarczy. Uczestniczące miasta i gminy opracowały strategię
rozwoju do roku 2020. To wszystko dzieje się pod nazwą „Transgranicznego Planu Działania – Przyszłość Doliny Dolnej Odry“.Strategia ta została opracowana dzięki metodzie planowania Charrette i dzieli się na 4 obszary: turystyka, oświata, gospodarka i infrastruktura. W obszarze działania edukacja został zdefiniowany następujący cel Ci, którzy razem pracują, rozumieją się nawzajem, chcą poznać kulturę sąsiadów, muszą być w stanie się komunikować nie tylko emocjonalnie, ale także werbalnie. Biorąc pod uwagę, codzienny ruch graniczny między sąsiadami, współpracę w gospodarce, polityce i administracji, w obliczu wspólnych uroczystości i spotkań
umiejętności językowe w regionie przygranicznym są niezbędnym „narzędziem do pracy“ i warunkiem wspólnego rynku pracy.W przyszłości powstanie coraz więcej miejsc pracy w Niemczech i Polsce, gdzie umiejętność władania polskim lub niemieckim będzie kluczowa. Szanse na znalezienie zatrudnienia, czy miejsca praktyk wzrosną. Bliskość miasta Szczecina i Berlina otwieraja dodatkowe możliwości zrobienia kariery. Ponadto, umiejętności językowe są wyrazem szacunku i tolerancji obywateli do sąsiedniego kraju. Celem musi być stworzenie struktur,które umożliwią dzieciom i uczniom w regionie przygranicznym, na względnie
wczesny kontakt z językiem sąsiada. Przedszkola i szkoły językowe z taką ofertą są również kluczowym czynnikiem dla osiedlających się i migrantów (Broszura Charrette w załaczniku).Projekt ten ma za zadanie stworzonie warunków do nauczania dzieci i nauki języka obcego i przybliżenia kultury sąsiada.Celem projektu jest rozbudowa i intensyfikacja istniejących od 10 lat  sieci pomiędzy przedszkolami, szkołami i gminami partnerskimi. Przyjaźnie mogą zostać rozwinięte tylko do pewnego poziomu a następnie dochodzi do stagnacji z powodu problemów związanych z komunikacją. Dzieci,rodzice i nauczyciele sygnalizują potrzebę nauki języka obcego i pogłębiania wspópracy i przyjaźni w istniejących już sieciach współpracy. Osiągnąć to można dzięki zaplanowanym kursom językowym (A.T1.1) oraz wspólnym niemiecko-polskim spotkaniom (A.T1.2) w czasie których w sposób praktyczny będzie można używać języka, którego się uczy i zostaną sprawdzone w formie zabawy  nabyte umiejętności językowe. Dla efektywniejszej nauki języka obcego zostanie  stworzony  dopasowany do wieku zbiór materiałów językowych zawierający odniesienia regionalne, który uzupełni lukę w transgranicznej ofercie materiałów do nauki języka i powinien pokryć zapotrzebowanie na nie (A.T1.3). Do nauki języka i organizacji spotkań niezbędny jest zakup nowoczesnych sprzętów komuterowych i multimedialnych, dzięki którym dzieci będą uczyć się języka obcego w formie zabawy (A.T1.4). Sprzęt ten będzie pełnił rolę wspierającą i nie zastąpi bezpośrednich kontaktów. Nie tylko dzieci będą korzystały z zakupionego sprzętu ale także nauczyciele, którzy będą mogli dzięki niemu i digitalnym mediom dokształcać się, wymieniać doświadczenia i przygotowywać się na spotkania w grupach roboczych i dotyczących ewaluacji. Sprzęt ten ma umożliwić również komunikację z rodzicami. Spotkania dotyczące wymiany doświadczeń odnośnie ewaluacji, specyfiki i metod nauczania także przy udziale zewnętrznych doradców odbędą sie co 6 miesięcy(A.T1.5). Projekt jest kontynuacją projektu INT-10- 0043 oraz projektów  finansowanych z Funduszu Małych Projektów. W projekcie wezmą udział dzieci z 8 przedszkoli i uczniowie (kl.1-8) z 16 szkół  razem 1400  uczestników. Projekt potrwa do grudnia 2022 r., natomiast zajęcia językowe będą prowadzone od września  2018 r. do czerwca 2021 r.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!