Funkcjonowanie Wspólnego Sekretariatu dla Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020

Opis

W celu wdrożenia Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska utworzono w Löcknitz Wspólny Sekretariat (WS). Projekt zapewnia oddelegowanie pracowników Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania do WS.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!