HISTORIA TECHNIKI NA POMORZU – TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MUZEÓW W ANKLAM I SZCZECINIE

Opis

Celem wspólnego projektu miast Anklam i Szczecin jest wykorzystanie istniejących muzeów, by w oparciu o potencjał polskiej i niemieckiej historii techniki na Pomorzu przyczynić się do wzrostu atrakcyjności wspólnego dziedzictwa kulturowego tego regionu, prezentowanego w zabytkowych zespołach budowli. Pomorze to region postrzegany dotychczas w aspekcie turystycznym nieomal wyłącznie jako teren o walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Wiedza o dziedzictwie technicznym uzupełni i wzmocni wizerunek regionu. Na tle całej oferty muzealnej w regionie Szczecin ze swoim Muzeum Techniki stanowi główny ośrodek prezentacji myśli technicznej w perspektywie historycznej. Anklam jest bramą do jednego z wiodących niemieckich regionów turystycznych w pobliżu granicy z Polską, miasto związane jest z jedną z wybitnych postaci światowej historii techniki – Otto Lilienthalem i dysponuje znaczącymi zbiorami muzealnymi. Dzięki wspólnej koncepcji muzealnej oferta będzie w sposób międzypokoleniowy skierowana do różnych grup użytkowników i oprócz mieszkańców jej adresatami będą goście regionu, uczniowie, studenci oraz kadra pedagogiczna po polskiej i niemieckiej stronie. W oparciu o zbiory muzealne i na bazie prowadzonej już współpracy obu muzeów będzie miało miejsce wspólne opracowanie koniecznej dla dalszego zacieśnienia wspólnych działań oferty edukacyjnej i szkoleniowej – Eksperymentarium i Lilienthal – LAB. Podczas gdy Muzeum Techniki i Komunikacji (MTK) w Szczecinie skupi się w Eksperymentarium na indywidualnej mobilności oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Muzeum Otto Lilienthala (OLM) skoncentruje się w Lilienthal – LAB, latającej klasie, na tematyce latania. Poznawanie techniki i zachowanie w ruchu drogowym  w Polsce i Niemczech stanowią dwa główne zagadnienia nowych wystaw interaktywnych. Priorytetem przygotowań jest uwzględnienie aspektów pedagogiki muzealnej. W aspekcie budowlanym w Anklam przeprowadzony zostanie w tym celu remont nawy kościoła św. Mikołaja, w Szczecinie wyremontowana będzie substancja budowlana na terenie zabytkowej zajezdni tramwajowej. W obu miastach w zabytkowych obiektach z różnych epok pojawią się nowe formy wystawiennicze, koncentrujące się na interakcji oraz samodzielnym badaniu, odkrywaniu, doświadczaniu i wymianie interkulturowej. Nastąpi wymiana eksponatów wystawowych między Szczecinem i Anklam jako „zwiastunów” stanowiących unaocznienie tego, co dla każdego z muzeów wiodące. Tematy LATANIE – jako nieznające granic marzenie ludzi oraz MOBILNOŚĆ – jako siła łącząca kultury przyciągną ludzi po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Miasto Szczecin z Muzeum Techniki i Komunikacji oraz hanzeatyckie miasto Anklam z Muzeum Otto Lilienthala postrzegają współpracę jako wspólną wartość dodaną polegającą na zwróceniu się do nowych grup zwiedzających. Rozumienie własnej roli i idea działań ukierunkowane będą na wspólne dążenie do tego, by dzięki atrakcyjnej nowej koncepcji lub też rozszerzeniu obecnego profilu działalności muzeów pod kątem wykorzystania najnowszych rozwiązań dydaktycznych i uatrakcyjnieniu muzeów jako miejsc doświadczania historii, wpływać na budowanie poczucia tożsamości, przezwyciężać granice i łączyć ludzi.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!