INT0200005 Fundusz Małych Projektów Interreg VI A – Kultura i zrównoważona turystyka

Opis

Fundusz Małych Projektów od 20 lat cieszy się nieustającą popularnością na pograniczu. To realizacja tysięcy “małych projektów” wpływa na rozwój współpracy transgranicznej we wszystkich dziedzinach życia społecznego. FMP służy rozwojowi pogranicza i przyczynia się do lepszego zrozumienia między jego mieszkańcami, tak by niwelować dzielące nas różnice wynikające ze wspólnej historii i kultury.

Jest to możliwe dzięki mniejszym, oddolnym działaniom realizowanym przez lokalne samorządy czy społeczności, które najlepiej wiedzą jakie są realne potrzeby pogranicza.
Celem projektu realizowanego w CS 4.6 jest poprawienie jakości świadczonych usług turystycznych i kulturalnych, umożliwienie wymiany doświadczeń między pracownikami obu sektorów, zwiększenie ilości odwiedzających (turystów) obszar objęty wsparciem.
Zakładanymi efektami Projektu będą m.in. dwujęzyczne transgraniczne oferty turystyczne oraz kulturalne skierowane dla mieszkańców z Polski i Niemiec, powstaną działania wspierające dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Projekty pozwolą na wymiany branżowe i sieciowanie instytucji kultury i lokalnych organizacji turystycznych, a także na drobne wyposażenie np. dwujęzyczne elementy oznakowanie szlaków turystycznych czy atrakcji przyrodniczych pogranicza.

Nowym podejściem w realizacji Projektu jest jego podział na dwa cele szczegółowe i zastosowanie uproszczonych metod rozliczania projektu. SGPEP będzie zajmowało się jednocześnie obsługą polskich i niemieckich beneficjentów zainteresowanych składaniem wniosków w ramach celu CS 4.6 “Kultury i zrównoważonej turystyki”.
Projekt przyczyni się do równomiernego i zróżnicowanego rozwoju transgranicznego regionu.

Strona internetowa projektu

Pliki do pobrania dotyczące projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!