Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko – niemieckiej współpracy. 4UP

Opis

Wspólnym wyzwaniem Partnerów projektu 4UP jest wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego celem stworzenia ciekawej ofert turystycznej o charakterze „slow weekend”. Oferta jest skierowana do osób poszukujących pomysłu na krótki, ciekawy, ekologiczny, aktywny weekend. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych położonych niedaleko obiektów zabytkowych, urokliwych miejskich starówek, nad wodą w Pasewalku, Pełczycach i Policach. Stworzenie oferty dla rodzin z dziećmi, młodych aktywnych ludzi, seniorów, osób ciekawych historii i aktywnych sportowo, którzy poszukują ciszy, spokoju, i zachwytu i przygody. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo terenów położonych pomiędzy terenami wodnymi a miejskimi starówkami od lat wykorzystywanych w celu kształtowania i rozwoju polsko – niemieckich relacji, spotkań mieszkańców, transgranicznych imprez kulturalnych, wodniackich i rowerowych. Korzyści z realizacji projektu odniosą mieszkańcy Euroregionu Pomerania i turyści spoza obszaru wsparcia. Projekt wypełnia lukę w infrastrukturze pozwalając wydłużyć czas pobytu i odpoczynku spędzić aktywnie czas – na rowerze, na żaglówce, kajaku, na grzybach, w ośrodkach ekologicznych, wśród zabytków kultury, na terenach rekreacyjnych, próbując lokalnych potraw. Wybrane do realizacji inwestycje łączą się z dotychczas zrealizowanymi. Każdy z partnerów zwrócił szczególną uwagę na luki w infrastrukturze turystycznej pozwalające na zbudowanie ciekawej oferty turystycznej z wykorzystaniem istniejącego potencjału i wydłużyć czasu pobytu. Współpraca transgraniczna jest konieczna, gdyż planowane inwestycje wykorzystują dotychczasowe inwestycje i działania integracyjne aby je wzmocnić, uatrakcyjnić, rozszerzyć. Łączą dotychczasowe inwestycje tworząc scenariusze pobytu. Projekt nie rozpoczyna współpracy ale ją rozwija. Nowa oferta ma być spójna, różnorodna, możliwa do dowolnej modyfikacji trasy, pozwalająca na aktywność, bezpieczna a powstała infrastruktura stanowić impuls do dalszego rozwoju turystyki w obszarze. Działania partnerów skierowane są na przyciągnięcie turystów oraz zatrzymanie ich na dłużej. Stworzenie scenariuszy pobytu i wzajemna promocja. U każdego z partnerów przedsięwzięcia są zbieżne, łączą dotychczasowe inwestycje w ofertę turystyczną, wykorzystują potencjał przyrodniczy i dziedzictwo kulturowe, chronią je. Projekt odpowiada na wyzwania rozdrobnienie oferty, krótki czas pobytu, konieczność ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, brak powiązań istniejących atrakcji i szlaków. Oczekiwania turystów wiążą się z ciekawą, różnorodną ofertą pobytową nie związaną z konkretną imprezą kulturalną czy sportową. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo terenów położonych pomiędzy terenami wodnymi a miejskimi starówkami, ich ochrona, zagospodarowanie, udostępnienie, wyposażenie w atrakcyjne elementy rekreacji i wypoczynku. Oczekiwane jest zwiększenie liczby turystów, połączenie z dotychczas zrealizowanymi inwestycjami, stworzenie kompleksowej oferty, wydłużenie czasu pobytu i jego intensyfikacją. Koncepcja projektu jest oparta o efekt skali, wykorzystanie dotychczasowych rezultatów, ich wzmocnienie, powiązanie celem stworzenia kompleksowej oferty i wzajemną promocję pomysłów na weekendowy pobyt. W Policach, Pasewalku i Pełczycach zagospodarowane zostaną nadwodne przestrzenie publiczne służące rozwojowi turystyju, sportów wodnych, wędrówek śladami historii, promocji zabytków i kultury. Celem przyciągnięcia turysty zorganizowana sieć 90 ambasadorów projektu (30 od każdego Partnera w 3 grupach wiekowych), którzy promować będą wzajemne atrakcje z wykorzystaniem mediów społecznościowych, marketingu szeptanego, 3 gier terenowych, gry planszowej „Zaginione skarby Pomorza” oraz pogłębionej informacji dostępnej w aplikacji QR.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!