Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Opis

Istota programu Interreg Va jest współpraca na obszarach ochrony przeciwpożarowej i zapobieganie katastrofom. Celem tego projektu jest wzmocnienie współpracy między wszytskimi partnerami dzięki czemu zostanie osiągnięta lepiej skoordynowana i transgraniczna reakcja na wypadek katastrof. Dzięki projektowi”Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” zostaną przedsiewziete dodatkowe kroki aby odpowiednie służby w przypadku walki z katastrofami żywiołowymi były wyposażone w odpowiedni sprzęt, który będzie używany w skutecznej walce i/lub zapobieganiu katastrofom. Projekt ten ma na celu wzmocnienie regionu i ochrony mieszkańców. Dzieki realizacji w/w projektu życie w regionie przygranicznym będzie bezpieczniejsze a  gotowość do akcji i usuwaniu skutków katastrof odpowiednich służb zagwarantowana.Dzieki budowie symualtora pożarowego zostaną stworzone warunki, które umożliwiom wspólne kształcenie sił reagowania wszytskich w projekcie uczestniczących parterów. Dzięki zaplanowanym wspólnym ćwiczeniom do obrony przed katastrofami i szkoleniom w symulatorze pożarowym poznają się pracownicy sił reagowania i podniosą własny poziom wykształcenia aby  móc profesionalnie walczyć z katastrofami.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!