Polsko-Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych

Opis

Projekt wychodzi na przeciw wyzwaniom regionalnym w obszarze edukacji, tworząc wspólną ofertę transgraniczną. Ze względu na trendy demograficzne i emigrację istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów i pracowników, którzy mogą pracować dwujęzycznie i transgranicznie. Brak niemiecko-polskich umiejętności językowych, specyfika zatrudnienia w sąsiednim kraju, różnice w mentalności i wzajemny sceptycyzm utrudniają współpracę transgraniczną. Potwierdzają to przeprowadzone wsród mieszkańców Gminy Marianowo ankiety, w których pytano o potrzeby edukacyjne osób w wieku od 18 do 24 r.ż , kobiet po 50 r.ż, pracowników jednostek samorządowych, działaczy społecznych i mieszkańców obszarów wiejskich. Spośród 500 ankietowanych 98% wymieniło brak znajomości języka niemieckiego, jako barierę w pozyskaniu pracy lub odbyciu praktyk w kraju partnerskim, 86% ankietowanych wskazuje, że najlepszym sposobem na polepszenie tej sytuacji byłoby wprowadzenie innowacyjnych metod nauki języka połączonych z nauką zawodu i praktykami. Po stronie niemieckiej również istnieją poważne bariery językowe i brak zrozumienia polskiej kultury. W tym zakresie należy poszerzyć wiedzę i porawić komunikację na szczeblu społecznym i zawodowym. Głównym celem projektu jest ograniczenie barier językowych w celu pozyskania zatrudnienia i chętnych do nauki zawodu, w których brakuje wykwalifikowanej siły roboczej. Dzięki ukierunkowanej orientacji zawodowej, doradztwu i szkoleniom opartym na potrzebach regionalnych, integracja zawodowa po obu stronach Odry powinna zakończyć się sukcesem. Wszystkie działania w tym celu skoncentrowane są w „Polsko-Niemieckim Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych” w Schwedt i Marianowie . W PNCKJZ znajdować się będą sale szkoleniowe i gabinety doradcze, po stronie polskiej sala konferencyjna dla 50 osob i laboratorium językowe z 25 miescami. Centrum będzie miało siedzibę w Schwedt a po polskiej stronie w Urzędzie Gminy w Marianowie . Doradztwo mobilne i imprezy informacyjne uzupełnią działania w Centrach Kompetencji w celu dotarcia do ludzi na obszarach wiejskich poprzez oferty zdecentralizowane.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!