POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze

Opis

W w/w projekcie pracują niem-pol. ośrodki kulturalne, turystyczne, miasta i gminy położone w atrakcyjnych krajobrazach i wśród kulturalnych osobliwości. Goście oraz mieszkańcy regionu mogą korzystać z różnorodnych ofert turystycznych partnerów. Transgraniczny rozwój jest wielką szansą dla niem-pol. partnerów projektu. Różnorodne oferty jednocześnie umożliwiają wzrost jakości życia w naturalnym środowisku. Partnerzy jako turystyczne atrakcje przyczyniają się do identyfikacji regionu i żyjących w nim ludzi. Wspólne dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze jest ważną podstawą zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia. Różnorodne obszary atrakcji jak i ich transgraniczny rozwój są dużą szansą dla partnerów. Celem projektu jest połączenie transgranicznych ofert turystycznych i tym samym ich polepszenie. W ten sposób przybliżone zostanie mieszkańcom i gościom transgranicznego regionu wspólne dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze zapierającego dech w piersiach regionu przyrodniczego. Partnerzy projektu stworzą wspólnie atrakcje i przeżycia, dzięki którym wzrośnie jakość życia ludzi w woj. Zachodniopom., Brandenburgii i MV. Dzięki projektowi ustabilizuje się turystyka transgranicznego regionu, będąca gospodarczą ostoją partnerów projektu. Dzięki dużej energii i odwadze jak i środkom finansowym zaplanowane inwestycje doprowadzą do wzrostu atrakcyjności poszczególnych ośrodków.  Żeby móc dotrzymać kroku zachodzącym zmianom, musimy wspólnie reagować na te zmiany. Zalicza się do tego zastosowanie elektronicznych mediów jak i ich połączenie. Musimy wykorzystać krajową i regionalną koncepcję marketingową (niem-pol.), portale tematyczne oraz kanały przekazu w celu umożliwienia naszym gościom dostępu do nowych produktów.  Możemy zmaksymalizować zasięg dostępu poprzez włączenie wszystkich partnerów w promocję produktów. Poprzez przedstawienie nowych produktów w elektronicznych mediach zachęcimy do odwiedzin danych osrodkow. Gwałtownie rosnące tendencje turystyki krajowej i europejskiej są wyzwaniem dla profesjonalnych organizacji turystycznych i miast, ich budżetu i personelu. By móc przedstawić im odpowiednie oferty oraz sieci połączeń musimy pójść nowymi drogami. Oznacza to, iż rozszerzyć należy myślenie w kategoriach regionalnych, połączyć transgranicznie wiejskie regiony z ich ofertami turystyki wodnej i rowerowej z ofertami kulturowymi miast i gmin. Oferty te muszą zostać w wiekszej mierze dopasowane do sezonu zimowego. Tu kryje się duży potencjał wzrostu liczby odwiedzających wszystkich partnerów.  Szukający wycieczek, urlopowicze czy też odwiedzający zainteresowani są przy szukaniu ofert spędzania wolnego czasu długoterminowymi ofertami, niezależnymi od warunków pogodowych. Ważnym jest założenie projektu, iż będą w nim ujęte różne kategorie.  Niezależnie od tego czy chodzi o oferty zabytków czy historycznych budowli, o wystawy czy też atrakcje przyrodnicze i zwierzęce w ogrodach zoologicznych, połączenie ofert ośrodków kulturalnych i turystycznych wywoła pozytywny efekt u wszystkich partnerów. Decydującym dla wszystkich partnerów będzie doprowadzenie do wzrostu atrakcyjności partnerskich ośrodków. Uda się to dzięki inwestycjom w oferty partnerów. Połączenie kompetencji partnerów projektu i ich wykorzystanie doprowadzi nasze turystyczne ośrodki do owocnej przyszłości. Dla powodzenia nowego projektu musimy połączyć zmieniające się czasy z odwagą.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!