„Trzy przedszkola – Dwa języki – Jedna droga”

Opis

Jednym z głównych punktów programu współpracy Interreg V A jest współpraca w dziedzinie edukacji.  Celem projektu jest stworzenie i rozwój polsko-niemieckiej współpracy trzech placówek dziennej opieki nad dziećmi, skierowanych na dwujęzyczność w regionie przygranicznym w celu promowania wczesnej wielojęzyczności. Obszar projektu obejmuje wyspę Uznam. Poprzez budowę trzech placówek dziennej opieki nad dziećmi w Heringsdorfie, Świnoujściu i Zinnowitz, powinny polepszyć się warunki ramowe pozwalające na zaspokojenie zapotrzebowania na ponadregionalną ofertę edukacyjną. Dzieciom, uczącym się języka sąsiada, należy przybliżyć kulturę sąsiada i to, co jest obce.Na tle promowania edukacji dwujęzycznej przeprowadzane będą imprezy, takie jak wspólne tygodnie projektowe, dni sportu, warsztaty sztuki, zajęcia językowe i rekreacyjne.  Dzięki tym ofertom, wzbudzającym naturalną ciekawość dzieci i ich chęć do nauki, podaruje się dzieciom wiele radości i umożliwi, nawiasem mówiąc, nabycie umiejętności językowych i kulturowych.  Nauczanie języka i zdobywanie kompetencji kulturowych odbędzie się na pedagogicznej zasadzie immersji, czyli zanurzenia, za pomocą ofert asystentów językowych zintegrowanych w życie szkolne dzieci. Polskie i niemieckie dzieci będą niniejszym zdolne do doświadczenia i nauczenia się innej kultury, historii i języka. Projekt, wspierając świadomość europejską i kosmopolityczną już we wczesnym dzieciństwie, jest ważnym krokiem w kierunku porozumienia między narodami.  Szczególną cechą projektu jest wymiana specjalistów, będących rodzimymi użytkownikami języka: niemieckie wychowawczynie pracują, jako asystentki językowe w placówce dziennej opieki nad dziećmi w Świnoujściu i polscy specjaliści w niemieckich placówkach.
Ponadto, specjaliści, dzięki szkoleniom językowym i metodyczno-dydaktycznym, mają zdobyć kwalifikacje, aby opracować i zrealizować oferty nauczania przekazujące język kraju sąsiedniego w przedszkolu.  Do tego mają zostać opracowane metody pozwalające na zdobycie przez dzieci w młodym wieku podstawowych umiejętności do dalszej nauki języków obcych. Uzupełniającą, jako wsparcie ofert nauki języka w zakresie wczesnej nauki języków obcych, mają zostać opracowane odpowiednie materiały dydaktyczne i pomoce metodyczne na poziomie elementarnym.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!