Utworzenie i funkcjonowanie Wspólnego Sekretariatu dla Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020

Opis

W celu wdrożenia Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska utworzono w Löcknitz Wspólny Sekretariat (WS). Projekt zapewnia funkcjonowanie WS oraz oddelegowanie pracowników Stowarzyszenia Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. do WS.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!