Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego w Szczecinie dla Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020

Beschreibung:

W celu wsparcia wdrażania Programu utworzono Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) w Szczecinie. RPK zajmuje się doradztwem w regionie w formie konsultacji i wspiera Wspólny Sekretariat podczas szkoleń oraz działań promocyjnych.

Internetseite des Projektes

.

Details

Teile das Projekt!