Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego w Szczecinie dla Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020

Opis

W celu wsparcia wdrażania Programu utworzono Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) w Szczecinie. RPK zajmuje się doradztwem w regionie w formie konsultacji i wspiera Wspólny Sekretariat podczas szkoleń oraz działań promocyjnych.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!