Wydarzenia

Szkolenie dla wnioskodawców – REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Ładowanie Wydarzenia

Wspólny Sekretariat Programu Interreg VI A we współpracy z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców w ramach zbliżającego się 4 naboru wniosków. Planowany nabór będzie trwał od 06.05.2024 r. do 30.08.2024 r.

Zagadnienia szkolenia:
  1. Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia – priorytety 1 i 2 oraz cele szczegółowe tych priorytetów (CS 1.1 –  Badania i innowacje, CS 2.4 – Przystosowanie do zmian klimatu oraz 2.7 – Ochrona przyrody i bioróżnorodność)
  2. Opracowywanie projektu i składanie wniosku
  3. Wskazówki merytoryczne i techniczne, dotyczące złożenia wniosku projektowego poprzez nowy elektroniczny system monitoringu (JEMS)
  4. Procedura wyboru projektów
  5. Wytyczne kwalifikowalności wydatków
  6. Informacja i promocja.

Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski/niemiecki.

Liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. Prosimy zatem, aby każda organizacja/instytucja zgłosiła maksymalnie 2 osoby.

Formularz zgłoszeniowy: <https://forms.gle/M2DEat48cKVLpV8d6>

Wraz ze zgłoszeniem wyrażacie Państwo zgodę na następujące działania w zakresie przetwarzania danych osobowych:

  • Dane wprowadzone w formularzu będą przetwarzane w ramach lokalnej sieci Wspólnego Sekretariatu. Niektóre informacje (tj.: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, instytucja, adres e-mail) zostaną zamieszczone na listach uczestników. Dane kontaktowe (tj.: imię i nazwisko, adres e-mail) mogą zostać wykorzystane do przesyłania materiałów szkoleniowych i konferencyjnych. Niektóre z danych (nazwisko, instytucja, lista uczestników) w razie potrzeby zostaną udostępnione Instytucjom Programu Współpracy do celów organizacyjnych lub rozliczeniowych.
  • W trakcie tego wydarzenia mogą być robione zdjęcia i filmy, które zostaną opublikowane w celach informacyjnych w ramach Programu Współpracy. Poprzez rejestrację wyrażają Państwo zgodę, aby zdjęcia wykonane w ramach tego wydarzenia, wykorzystywane były przez Wspólny Sekretariat w publikacjach (np. w mediach społecznościowych) oraz na stronie internetowej Programu Współpracy (www.interreg6a.net) oraz, jeśli to konieczne przez Instytucje Programu Współpracy w ramach promocji.

Zachęcamy do udziału! Zgłoś się już dziś!

Go to Top