Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania

Opis

Wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego wymaga inwestycji w infrastrukturę pieszo rowerową ułatwiającą dostęp do najciekawszych miejsc cennych przyrodniczo na obszarze wsparcia. Takie inwestycje są też niezbędne aby osiągnąć wskaźniki założone w Programie Współpracy w tym wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach stanowiących atrakcje turystyczne. Nadmorska trasa rowerowa R10 to naturalny „łącznik” transgranicznego regionu. Realizacja niniejszego projektu – stworzenie spójnej ścieżki rowerowej wzdłuż wybrzeża – pozwoli zachować, powiązać ze sobą i udostępnić mieszkańcom obu części obszaru wsparcia wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe. Szlak R10 łączący miasto Barth z Kołobrzegiem stanowi podstawy do rozszerzenia zainicjowanej w ramach projektu INT-09-0018, wspólnej, transgranicznej oferty, która umożliwi beneficjentom końcowym świadome poznanie regionu granicznego jako całości i jego wzmocnienie.

Celem jaki postawili sobie beneficjenci projektu to wzrost liczby użytkowników infrastruktury poprzez wspólne, powiązanie istniejących miejsc dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez budowę wybranych odcinków ścieżki rowerowej R10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (miejsca odpoczynku, mała architektura, punkt widokowy, bike and ride) oraz promocja tego produktu turystycznego.

W wyniku realizacji projektu powstanie niemal 7,5km ścieżek pieszo-rowerowych. Wykonana zostanie również analiza transgranicznego turystycznego ruchu rowerowego na trasie przebiegającej przez granice administracyjne Partnerów. Na ścieżkach zamontowane zostaną liczniki rowerowe pozwalające wykonać dokładne pomiary ilości użytkowników.

Beneficjentami końcowymi projektu są w większości mieszkańcy obszaru wsparcia oraz goście obszaru wsparcia (turyści) bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie dla których ścieżka jest produktem ogólnodostępnym, co stanowi wkład w równomierny i zrównoważony rozwój obszaru wsparcia poprzez transgraniczne zbliżenia mieszkańców i instytucji.

Współpraca trangraniczna w ramach projektu pozwoli na kompleksowe podejście do problemu brakujących lub ograniczonych przepustowo odcinków. Dotychczasowe, pojedyncze działania, poszczególnych gmin, na których terenie przebiegra transgraniczny szlak rowerowy nie dają porządanych efektów. Doświadczenie z poprzedniego projektu INT-09-0018 pokazało, że współpraca transgraniczna w tym obszarze jest wartością dodaną. Dodatkowo ponadgraniczna współpraca rozszerza istniejącą sieć kontaktów o nowych partnerów i motywuje ich, niezależnie od projektu, do dalszej współpracy i wymiany doświadczeń.

Projekt bazuje na 'dobrych praktykach’ przeniesionych z projektu INT-09-0018 – pierwszego etapu budowy ścieżek rowerowych na trasie R10. Projekt tworzony jest przez wspólny, transgraniczny, międzynarodowy zespół do spraw realizacji projektu spełniający wszystkie cztery przesłanki współpracy. Innowacją zastosowaną w niniejszym projekcie jest analiza transgranicznej turystyki rowerowej, którą beneficjenci postanowili wspólnie przeprowadzić. Zlecenie opracowania naukowego wraz z przeprowadzaniem ankiet po obu stronach granicy pozwoli poznać faktyczny udział transgranicznej turystyki rowerowej w ogólnej liczbie rowerzystów na obszarze poszczególnych Partnerów Projektu. Przy okazji poznamy niedogodności z którymi borykają się rowerzyści aby w przyszłości skupić się na doskonaleniu naszego transgranicznego produktu turystycznego.

Poprzedni projekt polegający na budowie ścieżek rowerowych na trasie R10 uznany został za przykład dobrej praktyki współpracy w ramach programu INTERREG IVA, a inwestycja jest do tej pory jedną z najlepiej ocenianych przez turystów w regionie.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!