Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych

Opis

Projekt będzie realizowany przez trzech partnerów regularnych tj. Komendę Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Urząd Kryminalny Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Są to główne jednostki zajmujące się realizacją bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu terroryzmowi, w zakresie analizy i badań DNA.
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie terroryzmowi we współczesnych czasach są jednymi z podstawowych zadań służb policyjnych. Co roku w Europie dochodzi do licznych zamachów terrorystycznych, w 2016 roku w Unii Europejskiej odnotowano ponad 140 zamachów. Działania Policji często zapobiegają przed ich wykonaniem, jednak nie wszystkim można zapobiec. Istnieje szereg różnych działań pozwalających na zapobieganie terroryzmowi, w tym m.in. te, które będą mogły być realizowane dzięki przedmiotowemu projektowi.
Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie terroryzmowi. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szeregu różnych wspólnych konferencji, seminariów i ćwiczeń pozwalających na wymianę doświadczeń i praktyk. Zostały one szczegółowo opisane w pakiecie roboczym Realizacja projektu.
Ponadto planowany jest również zakup środków trwałych stanowiących specjalistyczne zaplecze do badań DNA. Zakupione środki trwałe pozwolą na ujednolicenie wyników i możliwości ich analizowania również przez partnerów niemieckich oraz reaktywowanie pracowni badań informatycznych u Partnera wiodącego. Pomimo posiadania przez partnerów tego samego modelu urządzenia, to sekwenator użytkowany przez Komendę Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pochodzi z pierwszego okresu produkcyjnego, użytkowane oprogramowanie służące do sterowania urządzeniem do elektroforezy i do analizy wyników to pierwsze wersje pracujące nie nieaktualizowanych systemach informatycznych, natomiast urządzania użytkowane przez partnerów niemieckich są znacznie nowsze, posiadają zmodyfikowane oprogramowanie.
Ujednolicenie sprzętu i systemów pozwoli na stworzenie jednolitej platformy analizy wyników oraz stosowanie nowoczesnych zestawów odczynników. Pozwoli to również na zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami oraz ustandaryzowanie, podniesienie jakości oraz szybkości badań. Wspólne działania obu Policji będą bardziej efektywne w realizacji celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania terroryzmowi. Dalsze użytkowanie posiadanego przez polskiego partnera sekwenatora genetycznego doprowadzi do braku kompatybilności pomiędzy infrastrukturą Partnerów, zwiększenia nakładów inwestycyjnych na naprawę używanego sprzętu, braku pewności poprawnego działania urządzenia.
Jednym z  partnerów jest PUM w Szczecinie, jest to jednostka naukowa, która ściśle współpracuje z KWP w Szczecinie w zakresie czynności badawczych, w  tym DNA. Obecnie PUM nie dysponuje urządzeniem służącym wyłącznie analizy mtDNA, przez co realizacja badań nie jest realizowana na bieżąco. Zakup specjalistycznego urządzenia umożliwi realizację badań śladów dowodowych wraz z kluczową analizą pochodzenia biogeograficznego. Dodatkowo z roku na rok zauważalny jest wzrost badań z zakresu trudnego materiału kostnego. Bez realizacji projektu niemożliwe byłoby realizacje tak dużej ilości badań w optymalnym czasie ze względu na dobro działań służb bezpieczeństwa.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego województwa Zachodniopomorskiego oraz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Odbiorcami efektów projektu będą także turyści przebywający na tym obszarze. Powyższym grupom zostanie zapewnione bezpieczeństwo. Grupą docelową są także funkcjonariusze obu Policji w czasie ich codziennej pracy.
Oryginalnym i innowacyjnym wymiarem projektu jest stworzenie zespółów laboratoryjnych po stronie polskiej i niemieckiej, które w wyniku realizacji projektu będą prawnie lub organizacyjnie powiązane i będą kooperowały na podstawie wspólnie wypracowanych zasadach.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!